مرامنامه جنگل

چند اشتباه تایپی را تصحیح کردم. فی المثل «استداد» به «استعداد» و «دار التربیه» به «دارالتربیه» و «عواطف قبیله» به «عواطف قلبیه»

→ نسخهٔ قدیمی‌تر نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۲
سطر ۴۱: سطر ۴۱:
 
۱۶-تعلمات ابتدایی برای کلیه اطفال مجانی و اجباری است.
 
۱۶-تعلمات ابتدایی برای کلیه اطفال مجانی و اجباری است.
   
۱۷-تحصیلات متوسطه و عالیه برای اطفالی که استداد داشته باشند مجانی و حتمی است.
+
۱۷-تحصیلات متوسطه و عالیه برای اطفالی که استعداد داشته باشند مجانی و حتمی است.
   
 
تبصره:محصلین در انتخاب برخی از فنون آزادند.
 
تبصره:محصلین در انتخاب برخی از فنون آزادند.
سطر ۴۷: سطر ۴۷:
 
۱۸-انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی.
 
۱۸-انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی.
   
۱۹-دیانت چون از عواطف قبیله است باید مصون از تعرض باشد.
+
۱۹-دیانت چون از عواطف قلبیه است باید مصون از تعرض باشد.
   
 
۲۰-ضبط و اداره کل اوقاف در دست عامه و تخصیص عواید آن‌ها به مصارف عمومی و امور خیریه و صحیه و تأسیس کتابخانه‌های عمومی.
 
۲۰-ضبط و اداره کل اوقاف در دست عامه و تخصیص عواید آن‌ها به مصارف عمومی و امور خیریه و صحیه و تأسیس کتابخانه‌های عمومی.
سطر ۵۷: سطر ۵۷:
 
۲۲-تبدیل تنبیهات به اصول تکدیری.
 
۲۲-تبدیل تنبیهات به اصول تکدیری.
   
۲۳-حبس مقصرین به اعمال شاقه باید به مدرسه و دار التربیهٔ اخلاقی تبدیل شود.
+
۲۳-حبس مقصرین به اعمال شاقه باید به مدرسه و دارالتربیهٔ اخلاقی تبدیل شود.
   
 
ماده هفتم:دفاع
 
ماده هفتم:دفاع
سطر ۷۳: سطر ۷۳:
 
۲۸-برانداختن اصول بیکاری و مفتخواری به‌وسیلهٔ ایجاد مؤسسات و تشکیلاتی که تولید کار و شغل می‌نمایند.
 
۲۸-برانداختن اصول بیکاری و مفتخواری به‌وسیلهٔ ایجاد مؤسسات و تشکیلاتی که تولید کار و شغل می‌نمایند.
   
۲۹-ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت حفظالصحهٔ کارگران.
+
۲۹-ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت حفظ الصحهٔ کارگران.
   
 
۳۰-تجدید ساعات کار در شبانه‌روز منتهی به هشت ساعت-استراحت عمومی و اجباری در هفته یک روز.
 
۳۰-تجدید ساعات کار در شبانه‌روز منتهی به هشت ساعت-استراحت عمومی و اجباری در هفته یک روز.
   
مادهٔ نهم:حفظالصحه
+
مادهٔ نهم:حفظ الصحه
   
 
تأسیس دار العجزه و مریضخانه‌های عمومی و مجانی.
 
تأسیس دار العجزه و مریضخانه‌های عمومی و مجانی.
   
۳۲-رعایت نظافت و حفظالصحه در مجامع منازل و مطبخ‌ها و کارخانجات و غیره.
+
۳۲-رعایت نظافت و حفظ الصحه در مجامع منازل و مطبخ‌ها و کارخانجات و غیره.
   
 
۳۳-انتشار قوانین صحی در بین عامه.
 
۳۳-انتشار قوانین صحی در بین عامه.

Powered by WPeMatico

برگه:خاطرات و خطرات.pdf/۹۰

نمونه‌خوانی‌شده

→ نسخهٔ قدیمی‌تر نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۶
وضعیت برگ وضعیت برگ
نمونه‌خوانی‌نشده
+
نمونه‌خوانی‌شده
سرایند (در تراگنجانی نخواهد آمد): سرایند (در تراگنجانی نخواهد آمد):
سطر ۱: سطر ۱:
{{سصم|||}}
 
  +
{{سصم|”’۷۶”’||”’خاطرات و خطرات”’}}
متن برگ (در تراگنجانی خواهد آمد): متن برگ (در تراگنجانی خواهد آمد):
سطر ۱: سطر ۱:
اوقات دولت روس برای توسعه زراعت آسیای مرکزی دست به پنبه کاری زد ، تخم و کارگر از أمريكا أورده است .
+
اوقات دولت روس برای توسعهٔ زراعت آسیای مرکزی دست به پنبه‌کاری زد، تخم و کارگر از آمريكا آورده است
یقین است که دولت ایران میتواند پنبه کاری را ترقی بدهد و در زمان کمی از پارچه پنبهای خارجه مستغنی شود .
+
همچنین بنظر من آسان است در جنوب چون اوایل نیشکر بعمل آورد و همچنین تخم تنباکو از خارج آورد . مطالب دیگر هم هست که فعلا بیش از این او قات جنابعالی را مشغول نمیدارد .
+
یقین است که دولت ایران میتواند پنبه‌کاری را ترقی بدهد و در زمان کمی از پارچه پنبه‌ای خارجه مستغنی شود.
ام اسپنسر رایت مخبرالدوله ! این بیانات وزیر مقیم را خواندم همه را صحیح و پاکیزه و بیانات ناصرالدین شاه از روی کمال دولت خواهی نوشته است . جواب مختصر او اینست که شما بخط امین السلطان باو برسانید و قرارش را با او بدهید، آمین یکنفر مهندس رگشتن و دین
+
معادن و غیره ایران لازم است و این مهندس هرچه زودتر بیاید بهتر است وبعد از آنکه آمد باید یکسر به تهران بیاید، در اینجا اطلاعات موجود بار داده خواهد شد و بلدهار اسباب کار هم بار داده خواهد شد برود وماموریت رمقصد خود را کاملا حاصل نماید شما قرارش را با وزیر مقیم بدهید ولازم است علاوه بر مهندس یکنفر هم عالم ژئولزی (بوتانيك منظور است) لازم میدانم که از علم فلاحت وزار عت بعمل آوردن درختها ونباتات اطلاع داشته باشد که او هم آمده برای العين مشاهده کند و بفهمد که در ایران استعداد آن برای کدام یک از نباتات و محصولات بهتر است رکدام رودها قابل سد بستن است و آن عالم بتواند تمام آنچه را که وزیر مقیم از ما خواسته است را پرت کند، زیرا که حالارا پرت اینکار بطور صحیح حاضر نیست که داده شود و از برای استاتيستيك و غیره هم اجزای گمرکخانههای ایران کمال همراهی را خواهند کرد که بتواند همه چیز را حاصل کند وبینگه دنیا برده منتشر نماید ، عجالتا چیزی که لازمست آمدن این دو نفر را لازم بدانیدرقرار آمدن این دو نفر را بزوردی وخوبی بدهید .
+
همچنین بنظر من آسان است در جنوب چون اوایل نیشکر بعمل آورد و همچنین تخم تنباکو از خارج آورد.
آنچه من خاطردارم يكنفر هم آمد و تفحصاتی کرد، عمده سرمایه است وگوش سرمایه داران همه جا بدهان همسایه های ما، در هر موقع جه در ارو پاچه در آمریکا مردم را از آوردن سرمایه بایران مانع شدند و بوحشت انداختند.
+
همه سیاست اروپائی ، بردن مصالح خام از هر جا است، عمل آوردن رباضعاف قیمت فروختن راهالی هم هنوز نهم وذرق تشکیل شرکت را ندارند .
+
مطالب دیگر هم هست که فعلا بیش از این اوقات جنابعالی را مشغول نمیدارد.
پشت باکت یکطرفش تقریر ناصرالدینشاه است ، طرفی دیگر دستخطى بامين السلطان است جناب امین السلطان ترجمه ها را ملاحظه کرده بسیار محرمانه باید باشد و باید بك مجلس مخبرالدوله را حاضر بکند که در حضور شما راو باز هم خوانده شود ، فکر کرده دستورالعمل این کار را بدهیم انشاء الله پیکار برویم .
+
در معدن فیروزه سبزوار سرقتی شده بوده ،کیفیات آنرا نمیدانم، اینقدر معدن فیروزه میدانم که سه نفر را مقصر دانسته بودند و شاه به بند و حبس آنها امرداده
+
{{فاصله|10em|”’ا- اسپنسر رایت”’}}
بودند ، در منزل مامحبوس بودند و شاید در نظر پدرم نقصبر آنها مسلم نبود ، شبها ، شام اعیانی برای آنها ندارد میشد ، شبي بمن فرمودند برو ببین درست فراشها شام آنها را میدهند با نه، رفتم و برگشتم گفتم برادر وار باهم میخورند و این قضیه شش ماه طول کشید تا مرخصی آنها را گرفتند و مکرر استغفار میفرستادند .
+
مطالب بزرگی و کوچک است، در زندگی هردو پیش میآید، وقتیگرهای گر به و ماهي بك دوماهی سرخ را که در ظرف بلورین در اطاق بود گرفت ، پدرم عصبانی
+
style=”float:right;margin:0.7em 0em 0.7em 0.7em;width:11em;text-align: center”>”’بیانات ناصرالدین شاه{{سخ}}بخط امین‌السلطان”’
شد، امر داد گربه را کشتند، در پشیمانی سالها متحمل گربه شدند، گربهای مانوس داشتند، در اطاق شخصیشانزایمان برگزار میکرد . جبههای آغاری در این بین ضایع میشد
+
مخبرالدوله! این بیانات وزیر مقیم را خواندم همه را صحیح و پاکیزه و از روی کمال دولت خواهی نوشته است. جواب مختصر او اینست که شما باو برسانید و قرارش را با او بدهید، آمدن یکنفر مهندس و گشتن و دیدن معادن و غیره ایران لازم است و این مهندس هرچه زودتر بیاید بهتر است و بعد از آنکه آمد باید یکسر به تهران بیاید، در اینجا اطلاعات موجود باو داده خواهد شد و بلدها و اسباب کار هم باو داده خواهد شد برود و مأموریت و مقصد خود را کاملا حاصل نماید شما قرارش را با وزیر مقیم بدهید و لازم است علاوه بر مهندس یکنفر هم عالم ژئولژی (بوتانيك منظور است) لازم میدانم که از علم فلاحت و زارعت بعمل آوردن درختها و نباتات اطلاع داشته‌باشد که او هم آمده برأی‌العين مشاهده کند و بفهمد که در ایران استعداد آن برای کدام یک از نباتات و محصولات بهتر است و کدام رودها قابل سد بستن است و آن عالم بتواند تمام آنچه را که وزیر مقیم از ما خواسته است راپرت کند، زیرا که حالا راپرت اینکار بطور صحیح حاضر نیست که داده‌شود و از برای استاتيستيك و غیره هم اجزای گمرکخانه‌های ایران کمال همراهی را خواهند کرد که بتواند همه چیز را حاصل کند و بینگه دنیا برده منتشر نماید، عجالتاٌ چیزی که لازمست آمدن این دو نفر را لازم بدانید و قرار آمدن این دو نفر را بزودی و خوبی بدهید.
  +
  +
آنچه من خاطر دارم يكنفر هم آمد و تفحصاتی کرد، عمده سرمایه است و گوش سرمایه‌داران همه جا بدهان همسایه‌های ما، در هر موقع چه در اروپا چه در آمریکا مردم را از آوردن سرمایه بایران مانع شدند و بوحشت انداختند.
  +
  +
همهٔ سیاست اروپائی، بردن مصالح خام از هر جا است، عمل آوردن و با ضعاف قیمت فروختن و اهالی هم هنوز فهم و ذوق تشکیل شرکت را ندارند.
  +
  +
پشت پاکت یکطرفش تقریر ناصرالدینشاه است، طرفی دیگر دستخطى بامين‌السلطان است: جناب امین‌السلطان ترجمه‌ها را ملاحظه کرده بسیار محرمانه باید باشد و باید بك مجلس مخبرالدوله را حاضر بکند که در حضور شما و او باز هم خوانده شود، فکر کرده دستورالعمل این کار را بدهیم انشاء‌الله پی کار برویم.
  +
  +
”’معدن فیروزه”’
  +
در معدن فیروزه سبزوار سرقتی شده بوده، کیفیات آنرا نمیدانم، اینقدر میدانم که سه نفر را مقصر دانسته‌بودند و شاه به بندوحبس آنها امر داده بودند، در منزل ما محبوس بودند و شاید در نظر پدرم نقصیر آنها مسلم نبود، شبها، شام اعیانی برای آنها تدارک میشد، شبی بمن فرمودند برو ببین درست فراشها شام آنها را میدهند با نه، رفتم و برگشتم گفتم برادروار باهم میخورند و این قضیه شش ماه طول کشید تا مرخصی آنها را گرفتند و مکرر استغفار میفرستادند.
  +
  +
”’گربه و ماهی”’
  +
مطالب بزرگ و کوچک است، در زندگی هر دو پیش میآید، وقتی گربه‌ای یک دو ماهی سرخ را که در ظرف بلورین در اطاق بود گرفت، پدرم عصبانی شد، امر داد گربه را کشتند، در پشیمانی سالها متحمل گربه شدند، گربه‌ای مأنوس داشتند، در اطاق شخصیشان زایمان برگزار میکرد. جبه‌های آغاری در این بین ضایع میشد
پسایند (در تراگنجانی نخواهد آمد): پسایند (در تراگنجانی نخواهد آمد):
سطر ۱: سطر ۱:
{{خطکش}}{{پانویس-کوچک}}
+
{{پانویس-کوچک}}

Powered by WPeMatico

برگه:خاطرات و خطرات.pdf/۸۹

مشکل‌دار

→ نسخهٔ قدیمی‌تر نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۸
وضعیت برگ وضعیت برگ
نمونه‌خوانی‌نشده
+
مشکل‌دار
سرایند (در تراگنجانی نخواهد آمد): سرایند (در تراگنجانی نخواهد آمد):
سطر ۱: سطر ۱:
{{سصم|||}}
 
  +
{{سصم|”’خاطرات و خطرات”’||”’۷۵”’}}
متن برگ (در تراگنجانی خواهد آمد): متن برگ (در تراگنجانی خواهد آمد):
سطر ۱: سطر ۱:
بہ
 
  +
[[پرونده:خخ-ص۷۵.jpg|250px|بندانگشتی|چپ]]
صندوقی باسم صندون عدالت صندوق عدالت در شهر نصب کردند که
 
  +
”’صندوق عدالت”’
متظلمين تظلم خودشان را در آن بیفکنند و بشاه برسد از بس اراذل و اوباش ار اجيف در صندوق انداختند صندوقها را کندند و موقوف شد محل تعجب است که طبع این مردم بیشتر بطرف هزل و لنو مایل است هر کاری را بمسخرگی میکشانند و نمونه فاحش آن روز نامجات است که در دوره مشروطه منتشر میشود میخواهم هفتاد سال سیاه زبان آزاد نباشد، بقول شوریده گور پدر زبان آزاده حقگوئی دگر است و باره سرائی دگر.
+
صندوقی باسم صندون عدالت صندوق عدالت در شهر نصب کردند که متظلمين تظلم خودشان را در آن بیفکنند و بشاه برسد از بس اراذل و اوباش اراجيف در صندوق انداختند صندوقها را کندند و موقوف شد محل تعجب است که طبع این مردم بیشتر بطرف هزل و لغو مایل است هر کاری را بمسخرگی میکشانند و نمونهٔ فاحش آن روزنامجات است که در دوره مشروطه منتشر میشود میخواهم هفتاد سال سیاه زبان آزاد نباشد، بقول شوریده «گور پدر زبان آزاد» حقگوئی دگر است و یاوه‌سرائی دگر.
به ناصرالدین شاه عرض کردند ملك النجار مرد لایقی است هرخدمنی از او ساخته است فرموده بودند زیاد بد زبان است شأن فحش را برده است .
+
شرحی است که اسپنسر رایت وزیر مقیم آمریکا به پدرم نوشته: از وقتيکه توسل به آمریکا جنابعالی حسب الفرمایش اعليحضرت شاهنشاه مرا سرافراز فرمودند و
+
به ناصرالدین شاه عرض کردند ملک‌‌التجار مرد لایقی است هر خدمتی از او ساخته است فرموده بودند زیاد بدزبان است شأن فحش را برده‌است.
با من از بابت ترقی داخله ایران گفتگو نمودند که بچه قاعده میتوان بواسطه سرمایه و مهندسين آمریکا وسایل ترقی ایران را فراهم کرد، از اعتماد فوق العاده اعليحضرت شاهنشاهی و جنابعالی بمن و هموطنان من تشکر دارم .
+
بنابر احترام و اخلاص که باعليحضرت شاهنشاهی و دوستی حقیقی که بایران دارم ، از هر بابت حاضرم که واسطه ترقی ایران بشوم ، مهندسين آمریکائی بهر آب و هوائی آشنا بوده و طالب ترقی هستند و میتوانند خدمت خوب بکنند.
+
style=”float:right;margin:0.7em 0em 0.7em 0.7em;width:11em;text-align: center”>”’توسل به آمریکا”’
دولت چین که قدیمترین دول متمدنهاست پس از تجربیات بسیار آخر از آمریکا کارگر و افزار برای استخراج معدن طلای چیفو از کالیفرنی خواست .
+
شرحی است که اسپنسر رایت وزیر مقیم آمریکا به پدرم نوشته: از وقتيکه جنابعالی حسب‌الفرمایش اعليحضرت شاهنشاه مرا سرافراز فرمودند و با من از بابت ترقی داخلهٔ ایران گفتگو نمودند که بچه قاعده میتوان بواسطه سرمایه و مهندسين آمریکا وسایل ترقی ایران را فراهم کرد، از اعتماد فوق‌العادهٔ اعليحضرت شاهنشاهی و جنابعالی بمن و هموطنان من تشکر دارم.
راه آهن بزرگ روسیه را راه سازان مكزيك ساختند ، حتی با رقابت انگلیسی در هند تراموای ایجاد کردند . بانك چین هم حالبه بدست آمریکائی دایر میشود، چون اخلاق مردم آمریکا را میشناسم وقتی در کاری اقدام میکنند که امید منافع بسیار داشته باشند، چون از منابع ثروت ایران مطلع نیستم ، نمیدانم در چه حد اقدام میشود کرد، رأی من اینست که دولت ایران چند نفر مهندس قابل از آمریکا بخواهد که در ایران گردش کنند و معادن را بازدید نمایند و استطاعت آنها را تشخیص بدهند، برای اینکه مردم آمریکا از اجناسی موجود در ایران از معادن و محصولات فلاحثی مستحضر شوند خوب است دولت نمونههائی بمن بدهد که بفرستم در واشنگتن عرضه بدارند و لازم است نقشه استانیسثيك محصولات در دست باشد که زمینه بر آورد و محاسبات شود و خوب است بزبان فرانسه باشد . من به سلیقه آمریکائی تنظیم کرده میفرستم ، برای ترقی کامل راهآهن هم لازم است و بانک ملی و چون از منویات اعليحضرت در این باب اطلاعی ندارم نمیتوانم عرض بکنم .
+
در این مدت قلیلی که در ایران هستم بر من معلوم است که سرمایه و نفرات آمریکائی برای ترقی دادن ایران انسب است ، چون دولت من نمیخواهد مداخله در کارهای داخلی مملکتی بکند و نظر سیاسی ندارد از این نظر هم آمریکا انسب است .
+
بنابر احترام و اخلاص که باعليحضرت شاهنشاهی و دوستی حقیقی که بایران دارم، از هر بابت حاضرم که واسطه ترقی ایران بشوم ، مهندسين آمریکائی بهر آب‌وهوایی آشنا بوده و طالب ترقی هستند و میتوانند خدمت خوب بکنند.
همانقدر که توجه بمعادن ایران لازم است توجه به امر فلاحت هم ضرورت دارد . در این
+
  +
دولت چین که قدیمترین دول متمدنه است پس از تجربیات بسیار آخر از آمریکا کارگر و افزار برای استخراج معدن طلای چیفو از کالیفرنی خواست.
  +
[[w:راه‌آهن سراسری سیبری|راه‌آهن بزرگ روسیه]] را راه‌سازان مكزيك ساختند، حتی با رقابت انگلیسی در هند تراموای ایجاد کردند. بانك چین هم حالبه بدست آمریکائی دایر میشود، چون اخلاق مردم آمریکا را میشناسم وقتی در کاری اقدام میکنند که امید منافع بسیار داشته باشند، چون از منابع ثروت ایران مطلع نیستم، نمیدانم در چه حد اقدام میشود کرد، رأی من اینست که دولت ایران چند نفر مهندس قابل از آمریکا بخواهد که در ایران گردش کنند و معادن را بازدید نمایند و استطاعت آنها را تشخیص بدهند، برای اینکه مردم آمریکا از اجناس موجود در ایران از معادن و محصولات فلاحتی مستحضر شوند خوب است دولت نمونه‌هائی بمن بدهد که بفرستم در واشنگتن عرضه بدارند و لازم است نقشه استاتیستيك محصولات در دست باشد که زمینه برآورد و محاسبات شود و خوب است بزبان فرانسه باشد. من به سلیقه آمریکائی تنظیم کرده میفرستم، برای ترقی کامل راه‌آهن هم لازم است و بانک ملی و چون از منویات اعليحضرت در این باب اطلاعی ندارم نمیتوانم عرض بکنم.
  +
  +
در این مدت قلیلی که در ایران هستم بر من معلوم است که سرمایه و نفرات آمریکائی برای ترقی دادن ایران انسب است، چون دولت من نمیخواهد مداخله در کارهای داخلی مملکتی بکند و نظر سیاسی ندارد از این نظر هم آمریکا انسب است.
  +
  +
همانقدر که توجه بمعادن ایران لازم است توجه به امر فلاحت هم ضرورت دارد. در این
پسایند (در تراگنجانی نخواهد آمد): پسایند (در تراگنجانی نخواهد آمد):
سطر ۱: سطر ۱:
{{خطکش}}{{پانویس-کوچک}}
+
{{پانویس-کوچک}}

Powered by WPeMatico

املای فارسی/همزه در آغاز کلمات

ویرایش به وسیلهٔ ابرابزار

→ نسخهٔ قدیمی‌تر نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۲۰
سطر ۱: سطر ۱:
 
<[[املای فارسی]]
 
<[[املای فارسی]]
   
”’همزه در آغاز کلمات”’
+
”’همزه در آغاز کلمات”’
   
 
{{قاعده‌های همزه}}
 
{{قاعده‌های همزه}}
   
 
  +
مأنوس نبودن فارسی زبانان به تلفظ همزه تا حدی است که همزه واقع در اول کلمات را هم به صدای حقیقیش که چون آواز تهوع کننده است ادا نمی‌کنند و با آن همان معامله را می‌کنند که فصحای عرب با همزه واقع در آخر یا حشو کلمات، یعنی آن را تخفیف می‌دهند، بدین ترتیب که اگر در ابتدای سخن یا بعد از الف یا بعد از هاء ملین یا بعد از واو بیان ضمه باشد آن را بین ادا می‌کنند: امشب می‌روم، از خدا می‌طلبم، اشتر می‌چرد، امسال، همه ازخدا، دو اشتر دارم، و اگر در میان سخن و بعد از غیر الف و هاء ملین و واو میان ضمه باشد حرکتش را به حرف آخر کلمه پیش می‌دهند و خودش را گاهی در تلفظ تنها و گاهی هم در لفظ و هم در خط حذف می‌کنند مانند: درافتادن، برف انبار، یک امشب، و مانند: کز، کو (مخفف که از، که او)، و در بعضی موارد بدل به حرف دیگرش می‌کنند مانند: بدان جهت، بدیشان گفت، بدو بگوئید؛ و از این تخفیف همزه قاعده ذیل و بعض قواعد دیگر به دست می‌آید.
مانوس نبودن فارسی زبانان به تلفظ همزه تا حدی است که همزه واقع در اول کلمات را هم به صدای حقیقیش که چون آواز تهوع کننده است ادا نمی‌کنند و با آن همان معامله را می‌کنند که فصحای عرب با همزه واقع در آخر یا حشو کلمات، یعنی آن را تخفیف می‌دهند، بدین ترتیب که اگر در ابتدای سخن یا بعد از الف یا بعد از هاء ملین یا بعد از واو بیان ضمه باشد آن را بین ادا می‌کنند: امشب می‌روم، از خدا می‌طلبم، اشتر می‌چرد، امسال، همه ازخدا، دو اشتر دارم، و اگر در میان سخن و بعد از غیر الف و هاء ملین و واو میان ضمه باشد حرکتش را به حرف آخر کلمه پیش می‌دهند و خودش را گاهی در تلفظ تنها و گاهی هم در لفظ و هم در خط حذف می‌کنند مانند: درافتادن، برف انبار، یک امشب، و مانند: کز، کو (مخفف که از، که او)، و در بعضی موارد بدل به حرف دیگرش می‌کنند مانند: بدان جهت، بدیشان گفت، بدو بگوئید. و از این تخفیف همزه قاعده ذیل و بعض قواعد دیگر به دست می‌آید.
 
   
 
== قاعده ۷ ==
 
== قاعده ۷ ==
– فعلی که به همزه آغاز شده است هرگاه در اولش باء زینت و تاکید یا میم نهی و یا نون یا نفی درآید همزه اش اگر مضموم یا مفتوح باشد بدل می‌شود و بیفتد، و میندیش و نینداخت و نظایر آن می‌نویسند و تلفظ می‌کنند، و جمع میان یا و الف در کتابت جایز نیست و بیافتد و میاندیش و نیانداخت نباید نوشت و اگر مکسور باشد آن را بر حال خود می‌گذارند و بایست و مایست و نایستاد می‌نویسند و همزه را بین بین تلفظ می‌کنند.
+
– فعلی که به همزه آغاز شده است هرگاه در اولش باء زینت و تأکید یا میم نهی و یا نون یا نفی درآید همزه اش اگر مضموم یا مفتوح باشد بدل می‌شود و بیفتد، و میندیش و نینداخت و نظایر آن می‌نویسند و تلفظ می‌کنند، و جمع میان یا و الف در کتابت جایز نیست و بیافتد و میاندیش و نیانداخت نباید نوشت و اگر مکسور باشد آن را بر حال خود می‌گذارند و بایست و مایست و نایستاد می‌نویسند و همزه را بین بین تلفظ می‌کنند.
   
 
== قاعده ۸ ==
 
== قاعده ۸ ==
– فارسی زبانان در کلمات مرکب در صورتی که کلمه دوم به همزه آغاز شده باشد حرکت همزه آن را به حرف آخر کلمه اول نقل و خود همزه را در تلفظ ساقط می‌کنند. چنانکه در تلفظ مردافکن و تیرانداز و درافتادن و نظایر این‌ها مشهود می‌شود، و در شعر به رعایت وزن با همزه ای که در ابتدای کلمات مفرد است نیز غالبا همین معامله می‌شود و فی المثل به جای درآغوش، یک امشب، رفت اشتر، در اغوش یک مشب، رفت شتر می‌گویند وکاتبان «که» را که موصول و رابط است وقتی که در شعر پیش از کلمه مبدو به همزه واقع شود با حذف هاء ملینه متصل به آن کلمه می‌نویسند مانند کانبیا (به جای که انبیا) در این مصراع : آن سببها کانبیا را رهبر است. بالجمله همزه را در این گونه موارد با این که تلفظ نمی‌شود از کتابت ساقط نباید کرد زیرا اسقاطش در بعض موارد سبب التباس کلمات می‌شود، و بنا به این نظر همزه «او، ایشان، این، اینان» را بعد از کلمات «در، بر، از، اندر» از کتابت نباید انداخت، و بر خلاف آنچه برخی از کاتبان معمول داشته و میدارند «در او، بر او،از او، از ایشان، اندر این، از اینان» باید نوشت نه «درو، برو، ازو، ازیشان، اندرین، ازینان» و در اختیار این املا اصل عدم التباس که در این مورد تقدم دارد رعایت شده است نه اصل تطابق مکتوب و ملفوظ.
+
– فارسی زبانان در کلمات مرکب در صورتی که کلمه دوم به همزه آغاز شده باشد حرکت همزه آن را به حرف آخر کلمه اول نقل و خود همزه را در تلفظ ساقط می‌کنند. چنان‌که در تلفظ مردافکن و تیرانداز و درافتادن و نظایر این‌ها مشهود می‌شود، و در شعر به رعایت وزن با همزه‌ای که در ابتدای کلمات مفرد است نیز غالباً همین معامله می‌شود و فی المثل به جای درآغوش، یک امشب، رفت اشتر، در آغوش یک مشب، رفت شتر می‌گویند وکاتبان «که» را که موصول و رابط است وقتی که در شعر پیش از کلمه مبدو به همزه واقع شود با حذف هاء ملینه متصل به آن کلمه می‌نویسند مانند کانبیا (به جای که انبیا) در این مصراع: آن سببها کانبیا را رهبر است. بالجمله همزه را در این گونه موارد با این که تلفظ نمی‌شود از کتابت ساقط نباید کرد زیرا اسقاطش در بعض موارد سبب التباس کلمات می‌شود، و بنا به این نظر همزه «او، ایشان، این، اینان» را بعد از کلمات «در، بر، از، اندر» از کتابت نباید انداخت، و بر خلاف آنچه برخی از کاتبان معمول داشته و می‌دارند «در او، بر او، از او، از ایشان، اندر این، از اینان» باید نوشت نه «درو، برو، ازو، ازیشان، اندرین، ازینان» و در اختیار این املا اصل عدم التباس که در این مورد تقدم دارد رعایت شده است نه اصل تطابق مکتوب و ملفوظ.
   
 
== قاعده ۹ ==
 
== قاعده ۹ ==
– کز، نز، وز، ور مخفف (که از، نه از، و از، و اگر) جز در شعر نمیآید و باید بدون الف که نماینده همزه است نوشته شود تا به کلمات «کاز – ناز – واز – وار» مشتبه نشود، لیکن مخفف که این، از این را به اثبات الف (کاین، از این ) باید نوشت تا به «کین» به معنی حقد و «زین» به معنی سرج مشتبه نگردد.
+
– کز، نز، وز، ور مخفف (که از، نه از، و از، و اگر) جز در شعر نمی‌آید و باید بدون الف که نماینده همزه است نوشته شود تا به کلمات «کاز – ناز – واز – وار» مشتبه نشود، لیکن مخفف که این، از این را به اثبات الف (کاین، از این) باید نوشت تا به «کین» به معنی حقد و «زین» به معنی سرج مشتبه نگردد.
   
 
== قاعده ۱۰ ==
 
== قاعده ۱۰ ==
– همزه و الف را اگر در یک کلمه با هم جمع شودبه شکل یک الف می‌نویسند وبالایش علامت مد میگذارند مانند: آمد، مآب، لآلی، آشتی و اگر همزه به سبب اتصال به کلمه پیش (بقاعده رجوع شود) تلفظ نشود رسم علامت مد در بالای آن روا نیست، پس کلمات سیلاب، بدان سبب، و پیشامد و مانند آن را بدون مد باید نوشت، و بر این قیاس الف و همزه »آدمی‌« در این مصراع : من آدمی‌ به جمالت ندیدم و نشنیدم.
+
– همزه و الف را اگر در یک کلمه با هم جمع شودبه شکل یک الف می‌نویسند وبالایش علامت مد می‌گذارند مانند: آمد، مآب، لآلی، آشتی و اگر همزه به سبب اتصال به کلمه پیش (بقاعده رجوع شود) تلفظ نشود رسم علامت مد در بالای آن روا نیست، پس کلمات سیلاب، بدان سبب، و پیشامد و مانند آن را بدون مد باید نوشت، و بر این قیاس الف و همزه» آدمی «در این مصراع: من آدمی به جمالت ندیدم و نشنیدم.

Powered by WPeMatico

گزینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه ایران

بورس۷:

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کنفراس یورو مانی فرانسه گفت: گزینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه ایران به صورت خرید سهام‌های شرکت های بیمه ایرانی، ایجاد شعبه یا نمایندگی شرکتهای بیمه خارجی در ایران و ایجاد بروکرهای اتکایی است.

عبدالناصر همتی، بر آمادگی بیمه مرکزی برای کمک به تعامل و ارتباط بیمه های ایرانی با بیمه های خارجی به شرط تامین منافع متقابل تاکید کرد.
همتی درباره روند خصوصی شدن صنعت بیمه گفت: بازار بیمه ایران، از زمان تصویب قانون شرکت‌های بیمه غیردولتی در سال ۲۰۰۱ و فروش سهام بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی در سال ۲۰۰۸ به تدریج از ساختار انحصاری و دولتی فاصله گرفت و به سمت رقابتی شدن حرکت کرد.
رئیس شورای عالی بیمه آزادسازی و حذف مقررات نظام تعرفه‌ای و استقرار نظام نظارت بر توانگری موسسات بیمه، به‌روز رسانی مقررات بیمه‌ای و تطبیق آن با رویه ها و استانداردهای بین المللی، توسعه و استقرار سامانه‌های نظارت الکترونیکی بر بازار بیمه مانند اعطای کد یکتا به بیمه‌نامه‌ها، استقرار نظام حاکمیت شرکتی و تدوین مقررات مربوط، ورود نیروی های جوان و تحصیل‌کرده و ارتقا کیفی منابع انسانی صنعت بیمه، را از عوامل مهم توسعه و رقابتی شدن صنعت بیمه ایران اعلام کرد.

** اثر برجام
وی نقش برجام در صنعت بیمه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بعد از برجام تحولات مهمی در صنعت بیمه ایران اتفاق افتاد. در زمان تحریم‌ها نسبت واگذاری اتکایی به خارج ایران به شدت کاهش یافت و به کمتر از یک درصد رسید. اما بعد از برجام این روند متوقف و معکوس شد و واگذاری اتکایی به خارج بتدریج در حال بهبود است.
همتی یادآور شد: با لحاظ مشارکت بیمه‌گران اتکایی بزرگ اروپایی در قرارداد مازاد خسارت بازار بیمه ایران که در ماه‌های اخیر قطعی شد این نسبت رشد چشمگیری نیز خواهد یافت. از سوی دیگر حدود ۷۰ درصد نفتکش‌های ایران و بیش از ۴۵ درصد کشتی‌های ایرانی توانسته‌اند از کلوب بین‌المللی IG پوشش بیمه‌ای بگیرند. همچنین کشتی‌های بیمه‌شده توسط موسسات P&I ایران می‌توانند در بنادر کشورهای اروپایی تردد کنند.
وی از آمادگی کامل بیمه مرکزی برای کمک به تعامل و ارتباط بیمه‌های ایرانی با بیمه‌های خارجی به شرط تامین منافع متقابل خبر داد و گفت: البته نقش محوری بیمه مرکزی نقش نظارتی و حمایت از حقوق بیمه‌شدگان است و اگر شرکت های بیمه استانداردهای نظارتی بیمه مرکزی را در تعاملات خود با بیمه‌های خارجی مد نظر قرار بدهند و این ارتباطات متضمن منافع هر دو طرف باشد هیچ مانعی برای توسعه روابط وجود نخواهند داشت و بیمه مرکزی این تعاملات را تشویق کرده و به آن کمک خواهد کرد.
رئیس شورایعالی بیمه گفت: در صنعت بیمه ایران در حوزه بیمه‌های زندگی واگذاری به خارج نداشته‌ایم. اما بعد از برجام به منظور تشویق همکاری‌های بین‌المللی شرکت های بیمه ایرانی و انتقال دانش فنی و توسعه نیروی انسانی، بیمه مرکزی برای اولین بار به یکی از شرکت های بیمه اجازه داد تا با یکی از شرکت های بیمه اتکایی بزرگ دنیا قرارداد واگذاری اتکایی در زمینه بیمه‌های عمر منعقد کند و بتدریج بقیه شرکت ها نیز وارد خواهند شد که این نشانه عزم جدی بیمه مرکزی برای ارتقای ارتباطات بین‌المللی صنعت بیمه ایران است.
رئیس کل بیمه مرکزی، صنعت بیمه ایران را دارای ظرفیت‌های بکر فراوانی دانست و گفت: صنعت بیمه در ایران بستر بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. ریسک موجود در موجودی سرمایه کشور، بالای سه هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود. به عبارت دیگر تقاضای بالفعل و بالقوه برای پوشش ریسک در اقتصاد ما بالای سه هزار میلیارد دلار است که در حال حاضر فقط کمتر از ۳۰ درصد این ریسک تحت پوشش بیمه‌ است.
همتی با تاکید بر ظرفیت های خالی بیمه در کشور گفت: تنها ۱۳ درصد یعنی فقط ۳ میلیون ۱۴۰ هزار دستگاه پوشش بیمه بدنه دارند. از نزدیک ۸۰ میلیون ایرانی، فقط ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یعنی ۱۸ درصد، بیمه عمر دارند. همچنین تعداد بیمه‌شده‌های تکمیلی درمان ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است یعنی فقط ۱۶ درصد مردم بیمه درمان تکمیلی دارند. از حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در ایران فقط ۱۱ درصد تحت پوشش بیمه است و از کل واحدهای مسکونی ایران کمتر از ۷ درصد تحت پوشش بیمه زلزله قرار دارد.
وی در خصوص روند رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور گفت: در ۲۰ سال گذشته ضریب نفوذ بیمه یا نسبت حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ایران به تولید ناخالص داخلی، همواره در حال رشد بوده است. در این ۲۰ سال، صنعت بیمه ایران ۴.۵ برابر کل اقتصاد ایران رشد داشته است. اینها همه نشانه روشن پتانسیل بالا و کم‌نظیر صنعت بیمه ایران برای توسعه سرمایه‌گذاری است.
همتی با اشاره به رشد بالا پتانسیل صنعت بیمه کشور گفت: در حال حاضر، چندین شرکت بروکری و اتکایی اقدام به تاسیس دفتر تماس در تهران کرده اند. افراد و شرکت های خارجی می توانند تا ۴۹ درصد سهم شرکت های بیمه ایرانی را خریداری کنند. ضریب خسارت پایین رشته های بیمه ای که در میان مردم کمتر گسترش و توسعه یافته اند، پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه ایران ایجاد کرده است. قطعا با توجه به سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم و غلبه بر رشد اقتصادی منفی سال های گذشته و شروع رشدهای مثبت اقتصادی، این پتانسیل رشد بیمه روز به روز بیشتر خواهد شد.
وی افزود: بنابراین، گزینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه ایران بصورت خرید سهام‌های شرکت های بیمه ایرانی، ایجاد شعبه یا نمایندگی شرکتهای بیمه خارجی در ایران و ایجاد بروکرهای اتکایی است و بیمه مرکزی عزم جدی دارد تا به شرکتهای خارجی فعال در زمینه بیمه و سایر سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را دارند کمک کند.

منبع:مهر

نوشته گزینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه ایران اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس7. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

خش روی سرامیک های صنعتی اردکان / تعدیل سرخ ۲۹ درصدی

بورس۷:

شرکت سرامیک های صنعتی اردکان در نماد «کسرا» یک تعدیل منفی ۲۹ درصدی را روانه کدال کرد . کسرا در این پیش بینی از کاهش پیش بینی سود خود از ۱۸.۵ به ۱۳.۱ میلیارد تومنان خبر داده است .

دلایل تغییرات پیش بینی نسبت به قبل ناشی از تعدیل مقدار ۱,۱۹۵ تن فروش محصول شرکت اصلی، به دلیل رکود بازار که باعث گردیده پیش بینی از مبلغ ۱۳۹,۲۸۷ میلیون ریال به مبلغ ۱۱۵,۲۸۹ میلیون ریال تعدیل گردد و همچنین جهت شرکت فرعی با نظر به انعقاد قرارداد جدید در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۷ با شرکت چادرملو توسط شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا مقرر گردید در پایان سال ۹۶ از محل دپو محصول معدن، فروش به سایرین انجام نگردد و کلیه محصول جهت پودر سازی و تحویل به شرکت چادرملو توسط شرکت فرعی اقدام گردد که تحویل در سال ۹۶ امکان پذیر نبوده و اجرای قرارداد از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۹۷ عملیاتی خواهد گردید که از این بابت درآمد حاصل از سرمایه گذاری که قبلا برای سال ۹۶ مبلغ ۴۴,۷۵۳ میلیون ریال پیش بینی گردیده بود به مبلغ ۱۵,۷۱۷ میلیون ریال در سال ۹۶ تعدیل گردید که مجموعا نسبت به پیش بینی قبلی، مبلغ ۵۳,۰۳۴ میلیون ریال پیش بینی سال ۹۶ تعدیل گردیده است. در خصوص قرارداد چادرملو لازم به ذکر می باشد این قرارداد به میزان ۱۵۰,۰۰۰ تن کنسانتره سنگ آهن هماتیتی با نرخ هر تن ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال علی الحساب صورتحساب و در پایان هر سه ماهه با نرخ میانگین قیمت شمش فولاد خوزستان در دوره های سه ماه اعلامی در بورس آهن مورد محاسبه و تعدیل قرار خواهد گرفت که تحویل محصول از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با پیش بینی ۱۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۷ برای شرکت فرعی امکان پذیر خواهد بود که توضیحات مفصل تر در گزارش تفصیلی ارائه خواهد گردید. ضمنا پیش بینی شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا جهت تولید و تحویل ۱۰۰ هزار تن به شرکت چادرملو و۵۰ هزار تن به سایرین در سال ۹۷ به مبلغ ۱۰۴,۷۱۷ میلیون ریال می باشد که سهم شرکت اصلی در سال ۹۷ با تقسیم سود ۹۰ درصد با میزان سرمایه ۶۰.۸۳ درصد، درآمد حاصل از سرمایه گذاری به مبلغ ۵۷,۳۲۹ میلیون ریال کسب خواهد نمود.

نوشته خش روی سرامیک های صنعتی اردکان / تعدیل سرخ ۲۹ درصدی اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس7. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

تاثیر ریزش بورس نیویورک بر بازار سهام داخلی چیست؟

بورس۷:

افت و نزول بی سابقه بازار سهام آمریکا که به دنبال آن افت قیمت ها در بورس های دیگر کشور ها را به دنبال داشت ، نگرانی هایی در سطح جهانی ایجاد کرده است . سمت و سوی نگرانی ها بیشتر به سبب شکل گیری رکود اقتصادی دیگری در سطح بین المللی است .

در صورتی که ریزش بورس های جهانی به افت قیمت کامودیتی ها بیانجامد سودآوری شرکت های داخلی کاهش می یابد

محمد معتضدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان در خصوص تاثیر ریزش بورس نیویورک بر بازار سرمایه کشور به بورس۷ گفت: به نظر می رسد ریزش بورس نیویورک بیشتر آثار منفی روانی و کوتاه مدت بر بازار سرمایه داشته باشد؛ اما اگر این رویداد منجر به افت قیمت جهانی کامودیتی ها شده و افت قیمت ها تداوم یابد، سودآوری شرکت های داخلی نیز متاثر خواهد شد.

شرکت ها بودجه های خود را با نرخ ارز و کامودیتی کمتری بسته اند / در صورت ریزش ۳۰ درصدی هم سود سال۹۷ کمتر از ۹۶ نخواهد بود

نکته حایز اهمیت آن است که اکثر شرکت های بورسی وابسته به گروه معدنی و فلزی، در بودجه خود نرخ های کمتر از قیمت های فعلی لحاظ کرده اند. ضمن اینکه نرخ ارز نیز نسبت به آنچه در بودجه ها منظور شده، بالاتر می باشد. بنابراین از آنجا که رشد سودآوری شرکت ها عمدتا ناشی از افزایش قیمت های جهانی در ۵ ماه اخیر بوده، حتی اگر قیمت جهانی کامودیتی ها افت حدودا ۳۰ درصدی هم داشته باشد، با توجه به افزایش نرخ ارز، سودی که توسط شرکت های تولیدی در سال ۹۷ محقق خواهد شد، کمتر از امسال نخواهد بود.

رشد سهم های بزرگ و بنیادی بازار، حباب گونه نبوده و در میان مدت ریزش قیمتی برای این سهم ها متصور نیستم؛ تنها ممکن است شاهد یک دوره کوتاه مدت استراحت سهم ها باشیم. روند سهم های بزرگ گروه فلزات اساسی در میان مدت صعودی بوده و اگر افت قیمتی در کوتاه مدت به وجود آید، ناشی از جو روانی می باشد.

وی در ادامه افزود: جهت گیری برخی اهالی بازار سرمایه، به سبب آن است که برخی سرمایه گذاران مترصد فرصتی برای خروج از سهم های گروه های کامودیتی محور و شناسایی سود حاصل از سرمایه گذاری خود می باشند.

ممکن است با این اقدام، جریان کوچک نقدینگی به سمت سایر گروه های بازار حرکت کند و سبب تحرک و رشد کوتاه مدت در این گروه شود؛ اما به دلیل نبود علت منطقی برای رشد سودآوری این گروه ها و نیز کثرت سهامداران خسته در این گروه، احتمالا رشد این گروه تداوم نخواهد داشت.

با دید میان یا بلند مدت به سراغ نمادهای بنیادی و بزرگ بروید

سهامداران می بایست استراتژی سرمایه گذاری برای سبد سرمایه گذاری خود تعریف نمایند. بهتر است سهم های بزرگ و بنیادی بازار، برای سرمایه گذاری میان مدت انتخاب شده و با هر اتفاق کوچکی که جو روانی منفی ایجاد می کنند، تصمیم به فروش آنها نگرفت. تک سهم های کوچک می توانند برای نوسان گیری کوتاه مدت مناسب تر باشند؛ البته این نوع سرمایه گذاری ریسک بالاتری هم به همراه خواهد داشت. شاید بتوان با جوسازی، جریان نقدینگی را به سمت سهمی هدایت کرد؛ ولی در صورت فقدان دلیل منطقی، این جریان پایدار نخواهد بود.

نوشته تاثیر ریزش بورس نیویورک بر بازار سهام داخلی چیست؟ اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس7. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

شمار دکل‌های حفاری آمریکا رکورد زد

بورس۷:

یک شرکت خدمات حفاری اعلام کرد که شرکت‌های نفتی آمریکا شمار دکل‌های حفاری خود را به بالاترین میزان در حدود سه سال اخیر رساندند.

شرکت خدمات حفاری بیکر هیوز اعلام کرد: شرکت‌های نفتی آمریکا در هفته گذشته شمار دستگاه‌های حفاری خود را با ۲۶ مورد افزایش به ۷۹۱ دکل رساندند که بالاترین میزان از ماه آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون به شمار می‌آید.

بیکر هیوز اعلام کرد رشد شمار دکل‌ها در هفته گذشته، بزرگ‌ترین رشد هفتگی در حدود یک سال اخیر بوده است.

شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا به عنوان شاخصی برای پیش‌بینی رشد تولید نفت این کشور در آینده در نظر گرفته می‌شود.

منبع:مهر

نوشته شمار دکل‌های حفاری آمریکا رکورد زد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس7. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico