نتایج برندگان مسابقه هفته دوم دی ماه ۱۳۹۶

آدرس مطلب : نتایج برندگان مسابقه هفته دوم دی ماه ۱۳۹۶ در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته دوم دی ماه ۱۳۹۶ از تاریخ ۹ لغایت ۱۵ دی ماه است. نتایج برندگان هفته دوم دی ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته دوم دی ماه ۱۳۹۶ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۴,۱۳۷ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح
تعداد شرکت‌کنندگان
دماوند
۱۷
سبلان
۳۹
دنا
۱۵۸
توچال
۳۷۵
تفتان
۴۷۳
سهند
۷۴۸
الوند
۷۳۳
بینالود
۵۷۹
رامند
۵۸۶
بیستون
۲۶۴
کاربر
۱۶۵
خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته دوم دی ماه، در جدول زیر آمده است:
ردیف
سریال
عنوان
دسته بندی
تاریخ انتشار سوال
تاریخ انتشار پاسخ
امتیاز
 تعداد شرکت‌کنندگان
۱
۹۶۱۰۰۲۶
دانش اقتصادی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۱۳۹۶/۱۰/۱۴
۷۵
۲۹۷۶
۲
۹۶۱۰۰۲۵
دانش بازار سرمایه
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۱۳۹۶/۱۰/۱۴
۱۰۰
۲۸۵۸
۳
۹۶۱۰۰۲۴
تجزیه و تحلیل سهام به روش کانسلیم
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۷۵
۳۲۰۴
۴
۹۶۱۰۰۲۳
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۷۵
۳۲۴۲
۵
۹۶۱۰۰۲۲
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۱
۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۷۵
۳۱۷۰
۶
۹۶۱۰۰۲۱
تحلیل تکنیکال
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۱
۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۷۵
۳۱۵۴
۷
۹۶۱۰۰۲۰
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۱
۷۵
۳۱۳۴
۸
۹۶۱۰۰۱۹
نسبت های مالی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۱
۷۵
۳۱۲۵
۹
۹۶۱۰۰۱۸
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
۷۵
۳۰۹۵
۱۰
۹۶۱۰۰۱۷
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
جسورانه
۱۵۹۰
۱۱
۹۶۱۰۰۱۶
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت لیزینگ رایان‌ سایپا
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
جسورانه
۱۵۱۵
۱۲
۹۶۱۰۰۱۵
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
جسورانه
۱۵۵۵
اسامی برندگان هفته دوم دی ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ به شرح زیر است:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
 امتیاز
رتبه
جایزه امتیازی
۱
AA4478
سهند
۲۲۵۴
۱
۲۲۵۴
۲
AJ2164
الوند
۲۲۵۴
۱
۲۲۵۴
۳
AJ4178
بینالود
۲۲۵۴
۱
۲۲۵۴
۴
AJ1409
الوند
۲۰۷۹
۲
۱۰۴۰
۵
AJ7708
رامند
۲۰۷۶
۳
۶۹۲
۶
AE8603
سهند
۲۰۷۲
۴
۵۱۸
۷
AJ4339
بینالود
۲۰۷۲
۴
۵۱۸
۸
AA0473
توچال
۲۰۲۹
۵
۴۰۶
۹
AA4580
توچال
۱۹۹۷
۶
۳۳۳
۱۰
AE8352
سهند
۱۹۶۹
۷
۲۸۱
۱۱
AF6621
سهند
۱۹۶۹
۷
۲۸۱
۱۲
AG6930
سهند
۱۹۶۹
۷
۲۸۱
۱۳
AH6900
الوند
۱۹۶۹
۷
۲۸۱
۱۴
AF9251
تفتان
۱۹۲۲
۸
۲۴۰
۱۵
AC0008
تفتان
۱۸۹۴
۹
۲۱۰
۱۶
AE0476
الوند
۱۸۲۲
۱۰
۱۸۲
۱۷
AD0836
توچال
۱۸۱۹
۱۱
۱۶۵
۱۸
AE6886
الوند
۱۷۹۴
۱۲
۱۵۰
۱۹
AA0953
بینالود
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۲۰
AA1090
سبلان
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۲۱
AC7139
توچال
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۲۲
AD5179
توچال
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۲۳
AE6358
تفتان
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۲۴
AF8637
سهند
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۲۵
AF9085
سهند
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۲۶
AG7779
سهند
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۲۷
AH0937
سهند
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۲۸
AH2398
الوند
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۲۹
AH4413
سهند
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۳۰
AH5777
سهند
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۳۱
AH8621
الوند
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۳۲
AH8652
بینالود
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۳۳
AJ0129
الوند
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۳۴
AJ1057
الوند
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۳۵
AJ2096
الوند
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۳۶
AJ4319
بینالود
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۳۷
AJ8225
رامند
۱۷۸۷
۱۳
۱۳۷
۳۸
AJ8412
رامند
۱۷۷۷
۱۴
۱۲۷
۳۹
AJ5982
بینالود
۱۷۷۶
۱۵
۱۱۸
۴۰
AA4226
تفتان
۱۷۱۲
۱۶
۱۰۷
۴۱
AA4287
تفتان
۱۷۱۲
۱۶
۱۰۷
۴۲
AA4291
تفتان
۱۷۱۲
۱۶
۱۰۷
۴۳
AA4317
تفتان
۱۷۱۲
۱۶
۱۰۷
۴۴
AA5781
دنا
۱۷۱۲
۱۶
۱۰۷
۴۵
AD5925
تفتان
۱۷۱۲
۱۶
۱۰۷
۴۶
AG0606
دنا
۱۷۱۲
۱۶
۱۰۷
۴۷
AH1934
سهند
۱۷۱۲
۱۶
۱۰۷
۴۸
AH3834
الوند
۱۷۱۲
۱۶
۱۰۷
۴۹
AJ3459
بینالود
۱۷۱۲
۱۶
۱۰۷
۵۰
AJ8665
رامند
۱۷۱۲
۱۶
۱۰۷
۵۱
AG3227
سهند
۱۶۸۷
۱۷
۹۹
۵۲
AJ5512
الوند
۱۶۷۶
۱۸
۹۳
با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.
ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟
کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*ایمیل
تلفن*استان / شهر / شهرستان*کارگزاری فعلی*انتخاب نکرده امآبانآبتین استاکآپاداناآتی ساز بازارآتیهآثلآراد ایرانیانآرمان تدبیر نقش جهانآرمون بورسآریا بورسآریا نوینآفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)آگاهاردیبهشت ایرانیانارزش آفرین الوند (بدره سهام)ارگ هومناطمینان سهمامید سهمامین آویدامین سهمایران سهمایساتیس پویاایمن بورسبازار سهامبانک اقتصاد نوینبانک پاسارگادبانک آینده (تات)بانک تجارتبانک توسعه صادراتبانک رفاه کارگرانبانک سامانبانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)بانک صادرات ایرانبانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک ملتبانک ملی ایرانبانک کارآفرینبانک کشاورزیباهنربرهان سهندبهمنبهین پویابورس ابرازبورس بهگزینبورس بیمه ایرانبورسیرانپارس ایده بنیانبانک انصار(پارس گستر خبره)پارس نمودگرپارسیانپگاه یاوران نوینتأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)تدبیر گران فرداتدبیرگر سرمایهتوازن بازار (فلزات توازن)توسعه اندیشه داناتوسعه سرمایه دنیاتوسعه سهندتوسعه فرداتوسعه کشاورزیجهان سهمحافظخبرگان سهاماقتصاد بیداردنیای خبرهدنیای نوین”راهبرد سرمایه‌گذاریایران‌سهام”راهنمای سرمایه‌گذارانرضویساو آفرین (محک سهام صنایع)سپهر باستانستاره جنوبسرمایه گذاری ملیسرمایه و دانشسهام بارزسهام پژوهان شایانبانک خاورمیانه(سهام پویا)سهام گستران شرقسهم آذینسهم آشنابانک دی (سهم اندیش)سهم یارسی ولکسسیمابگونسیناشاخص سهامشهرصبا تأمین (کیمیا سهم)صبا جهادملل پویافارابی (عمران)فولاد مبنافیروزه آسیا (معین سهم)مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)مدبر آسیا (دهقانان خاور)مشاوران سهاممهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)مفیدمهرآفریننماد شاهداننهایت نگرنواندیشان بازار سرمایهکارآمدکالای خاورمیانهپیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)گنجینه سپهر پارتسایرنحوه آشنایی*موتورهای جستجو (گوگل، بینگ و غیره)معرفی دوستانپرسنل کارگزاریتلگراماینستاگرامسایت کارگزاری آگاهسایر

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [2, 1]) } ); نوشته نتایج برندگان مسابقه هفته دوم دی ماه ۱۳۹۶ اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico