نتایج برندگان مسابقه هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۶

آدرس مطلب : نتایج برندگان مسابقه هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۶ در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۶ از تاریخ ۷ لغایت ۱۳ بهمن ماه است. نتایج برندگان هفته دوم بهمن ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۶ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۴,۵۰۴ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح
تعداد شرکت کنندگان
دماوند
۱۹
سبلان
۴۸
دنا
۱۶۷
توچال
۴۱۳
تفتان
۵۰۰
سهند
۹۲۷
الوند
۸۷۷
بینالود
۶۲۹
رامند
۵۷۲
بیستون
۲۱۸
کاربر
۱۳۴
خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته دوم بهمن ماه، در جدول زیر آمده است:
ردیف
سریال
عنوان
دسته بندی
امتیاز
 تعداد شرکت کنندگان
تاریخ انتشار سوال
تاریخ انتشار پاسخ
۱
۹۶۱۱۰۲۲
انواع الگوها در تحلیل تکنیکال
عمومی
۷۵
۳۳۲۴
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۲
۹۶۱۱۰۲۱
مجمع عمومی صندوق ها
عمومی
۷۵
۳۳۶۱
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۳
۹۶۱۱۰۲۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
عمومی
۷۵
۳۷۲۹
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۴
۹۶۱۱۰۱۹
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۶۹۸
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۵
۹۶۱۱۰۱۸
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۵۴۰
۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۶
۹۶۱۱۰۱۷
دانش مالی
تخصصی
۱۰۰
۳۵۴۹
۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
۷
۹۶۱۱۰۱۶
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۳۸۸
۱۳۹۶/۱۱/۰۸
۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۸
۹۶۱۱۰۱۵
مفهوم نسبت های مالی
عمومی
۷۵
۳۳۷۱
۱۳۹۶/۱۱/۰۸
۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۹
۹۶۱۱۰۱۴
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
جسورانه
۱۷۹۷
۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۱۰
۹۶۱۱۰۱۳
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز سیر
تخصصی
جسورانه
۱۷۱۹
۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۱۱
۹۶۱۱۰۱۲
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
تخصصی
جسورانه
۱۷۲۶
۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
۱۲
۹۶۱۱۰۱۱
انواع الگوها در تحلیل تکنیکال
عمومی
۷۵
۳۵۲۴
۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۱۳۹۶/۱۱/۰۸
اسامی برندگان هفته دوم بهمن ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ به شرح زیر است:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
 امتیاز
رتبه
جایزه امتیاز
۱
AA0380
توچال
۷۷۲۶
۱
۷۷۲۶
۲
AA0381
توچال
۷۷۲۶
۱
۷۷۲۶
۳
AA0382
توچال
۷۷۲۶
۱
۷۷۲۶
۴
AA0384
توچال
۷۷۲۶
۱
۷۷۲۶
۵
AA0390
کاربر
۷۷۲۶
۱
۷۷۲۶
۶
AA0933
کاربر
۷۷۲۶
۱
۷۷۲۶
۷
AF4554
تفتان
۷۷۲۶
۱
۷۷۲۶
۸
AF9339
الوند
۷۷۲۶
۱
۷۷۲۶
۹
AG2173
الوند
۷۷۲۶
۱
۷۷۲۶
۱۰
AJ4194
الوند
۷۷۲۶
۱
۷۷۲۶
۱۱
AJ4375
الوند
۷۷۲۶
۱
۷۷۲۶
۱۲
AF1066
سهند
۷۵۷۶
۲
۳۷۸۸
۱۳
AA2148
دنا
۷۵۰۱
۳
۲۵۰۰
۱۴
AH5144
سهند
۴۶۰۹
۴
۱۱۵۲
۱۵
AJ8838
الوند
۴۵۳۴
۵
۹۰۷
۱۶
AE0978
توچال
۴۴۶۲
۶
۷۴۴
۱۷
AG6513
سهند
۴۴۶۲
۶
۷۴۴
۱۸
AF6939
الوند
۴۳۸۷
۷
۶۲۷
۱۹
AD6757
سبلان
۴۳۲۴
۸
۵۴۱
۲۰
AH5488
الوند
۴۳۲۴
۸
۵۴۱
۲۱
AH7160
سهند
۴۳۲۴
۸
۵۴۱
۲۲
AJ3926
الوند
۴۳۲۴
۸
۵۴۱
۲۳
AJ4382
الوند
۴۳۲۴
۸
۵۴۱
۲۴
AJ8653
بینالود
۴۳۲۴
۸
۵۴۱
۲۵
AK1176
بینالود
۴۳۲۴
۸
۵۴۱
۲۶
AK1209
بینالود
۴۳۲۴
۸
۵۴۱
۲۷
AH6207
سهند
۴۲۸۴
۹
۴۷۶
۲۸
AE8286
بینالود
۴۲۴۹
۱۰
۴۲۵
۲۹
AJ0431
سهند
۴۲۴۹
۱۰
۴۲۵
۳۰
AE9692
تفتان
۴۲۱۳
۱۱
۳۸۳
۳۱
AF8348
تفتان
۴۱۷۴
۱۲
۳۴۸
۳۲
AH8373
سهند
۴۱۴۹
۱۳
۳۱۹
۳۳
AA0190
سبلان
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۳۴
AA0394
سبلان
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۳۵
AA3264
دنا
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۳۶
AB6485
توچال
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۳۷
AB6977
توچال
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۳۸
AB7345
توچال
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۳۹
AB7615
توچال
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۴۰
AB7649
توچال
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۴۱
AB7868
توچال
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۴۲
AE4972
توچال
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۴۳
AF4591
بینالود
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۴۴
AH6108
سهند
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۴۵
AJ0136
سهند
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۴۶
AJ1798
بینالود
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۴۷
AK0067
بینالود
۴۱۰۲
۱۴
۲۹۳
۴۸
AA2104
سهند
۴۰۶۳
۱۵
۲۷۱
۴۹
AA5207
توچال
۴۰۶۲
۱۶
۲۵۴
۵۰
AH3342
بینالود
۴۰۲۷
۱۷
۲۳۷
با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.
ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟
کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*ایمیل
تلفن*استان / شهر / شهرستان*کارگزاری فعلی*انتخاب نکرده امآبانآبتین استاکآپاداناآتی ساز بازارآتیهآثلآراد ایرانیانآرمان تدبیر نقش جهانآرمون بورسآریا بورسآریا نوینآفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)آگاهاردیبهشت ایرانیانارزش آفرین الوند (بدره سهام)ارگ هومناطمینان سهمامید سهمامین آویدامین سهمایران سهمایساتیس پویاایمن بورسبازار سهامبانک اقتصاد نوینبانک پاسارگادبانک آینده (تات)بانک تجارتبانک توسعه صادراتبانک رفاه کارگرانبانک سامانبانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)بانک صادرات ایرانبانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک ملتبانک ملی ایرانبانک کارآفرینبانک کشاورزیباهنربرهان سهندبهمنبهین پویابورس ابرازبورس بهگزینبورس بیمه ایرانبورسیرانپارس ایده بنیانبانک انصار(پارس گستر خبره)پارس نمودگرپارسیانپگاه یاوران نوینتأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)تدبیر گران فرداتدبیرگر سرمایهتوازن بازار (فلزات توازن)توسعه اندیشه داناتوسعه سرمایه دنیاتوسعه سهندتوسعه فرداتوسعه کشاورزیجهان سهمحافظخبرگان سهاماقتصاد بیداردنیای خبرهدنیای نوین”راهبرد سرمایه‌گذاریایران‌سهام”راهنمای سرمایه‌گذارانرضویساو آفرین (محک سهام صنایع)سپهر باستانستاره جنوبسرمایه گذاری ملیسرمایه و دانشسهام بارزسهام پژوهان شایانبانک خاورمیانه(سهام پویا)سهام گستران شرقسهم آذینسهم آشنابانک دی (سهم اندیش)سهم یارسی ولکسسیمابگونسیناشاخص سهامشهرصبا تأمین (کیمیا سهم)صبا جهادملل پویافارابی (عمران)فولاد مبنافیروزه آسیا (معین سهم)مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)مدبر آسیا (دهقانان خاور)مشاوران سهاممهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)مفیدمهرآفریننماد شاهداننهایت نگرنواندیشان بازار سرمایهکارآمدکالای خاورمیانهپیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)گنجینه سپهر پارتسایرنحوه آشنایی*موتورهای جستجو (گوگل، بینگ و غیره)معرفی دوستانپرسنل کارگزاریتلگراماینستاگرامسایت کارگزاری آگاهسایر

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [2, 1]) } ); نوشته نتایج برندگان مسابقه هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۶ اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

نتایج برندگان مسابقه هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۶

آدرس مطلب : نتایج برندگان مسابقه هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۶ در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۶ از تاریخ ۱ لغایت ۶ بهمن ماه است. نتایج برندگان هفته اول بهمن ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۶ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۳ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۴,۴۹۳ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح
تعداد شرکت کنندگان
دماوند
۱۷
سبلان
۴۳
دنا
۱۶۶
توچال
۴۰۵
تفتان
۵۲۷
سهند
۸۸۳
الوند
۸۱۲
بینالود
۶۷۶
رامند
۵۷۲
بیستون
۲۵۵
کاربر
۱۳۷
خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته اول بهمن ماه، در جدول زیر آمده است:
ردیف
سریال
عنوان
دسته بندی
امتیاز
 تعداد شرکت کنندگان
تاریخ انتشار سوال
تاریخ انتشار پاسخ
۱
۹۶۱۱۰۱۰
ارزش گذاری به شیوه تصفیه
عمومی
۷۵
۳۲۷۴
۱۳۹۶/۱۱/۰۴
۱۳۹۶/۱۱/۰۵
۲
۹۶۱۱۰۰۹
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۲۹۵
۱۳۹۶/۱۱/۰۴
۱۳۹۶/۱۱/۰۵
۳
۹۶۱۱۰۰۸
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۶۰۰
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۱۳۹۶/۱۱/۰۴
۴
۹۶۱۱۰۰۷
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۵۹۲
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۱۳۹۶/۱۱/۰۴
۵
۹۶۱۱۰۰۶
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۴۷۸
۱۳۹۶/۱۱/۰۲
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۶
۹۶۱۱۰۰۵
کاربرد نسبت های مالی
تخصصی
۱۰۰
۳۳۶۰
۱۳۹۶/۱۱/۰۲
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۷
۹۶۱۱۰۰۳
الگوهای هارمونیک گارتلی
عمومی
۷۵
۳۱۸۱
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۱۳۹۶/۱۱/۰۲
۸
۹۶۱۱۰۰۲
پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان
تخصصی
جسورانه
۱۹۲۲
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۱۳۹۶/۱۱/۰۴
۹
۹۶۱۱۰۰۱
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت کالسیمین‌
تخصصی
جسورانه
۱۷۹۴
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۱۰
۹۶۱۰۰۵۶
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۲۵۲
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۱۱
۹۶۱۰۰۵۵
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ایران‌ خودرو
تخصصی
جسورانه
۱۷۰۴
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۱۲
۹۶۱۰۰۵۲
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
جسورانه
۱۶۵۸
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۱۳
۹۶۱۰۰۵۱
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
تخصصی
جسورانه
۱۶۴۰
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
اسامی برندگان هفته اول بهمن ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ به شرح زیر است:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
امتیاز نهایی
رتبه
جایزه امتیازی
۱
AH4413
سهند
۱۹۹۶
۱
۱۹۹۶
۲
AC7139
توچال
۱۸۲۱
۲
۹۱۱
۳
AC7530
سهند
۱۸۲۱
۲
۹۱۱
۴
AG7923
سهند
۱۸۲۱
۲
۹۱۱
۵
AH4024
الوند
۱۸۲۱
۲
۹۱۱
۶
AJ0016
سهند
۱۸۲۱
۲
۹۱۱
۷
AJ0129
سهند
۱۸۲۱
۲
۹۱۱
۸
AD4672
سهند
۱۷۷۳
۳
۵۹۱
۹
AE9170
سهند
۱۷۷۳
۳
۵۹۱
۱۰
AH7048
الوند
۱۷۷۳
۳
۵۹۱
۱۱
AJ8655
رامند
۱۷۷۳
۳
۵۹۱
۱۲
AK0848
رامند
۱۷۷۳
۳
۵۹۱
۱۳
AD5453
سهند
۱۶۹۸
۴
۴۲۵
۱۴
AA2981
توچال
۱۶۹۸
۴
۴۲۵
۱۵
AF3900
سهند
۱۶۷۱
۵
۳۳۴
۱۶
AH4489
سهند
۱۶۷۱
۵
۳۳۴
۱۷
AA4226
بینالود
۱۶۷۱
۵
۳۳۴
۱۸
AA4312
توچال
۱۶۷۱
۵
۳۳۴
۱۹
AF9014
تفتان
۱۵۹۸
۸
۲۰۰
۲۰
AF7952
الوند
۱۵۹۸
۸
۲۰۰
۲۱
AJ3668
الوند
۱۵۹۶
۸
۲۰۰
۲۲
AA0750
سهند
۱۵۹۶
۸
۲۰۰
۲۳
AA4220
تفتان
۱۵۹۶
۸
۲۰۰
۲۴
AA4870
تفتان
۱۵۹۶
۸
۲۰۰
۲۵
AB9140
توچال
۱۵۹۶
۸
۲۰۰
۲۶
AJ7773
بینالود
۱۵۹۶
۸
۲۰۰
۲۷
AA5529
توچال
۱۵۷۵
۹
۱۷۵
۲۸
AE8602
سهند
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۲۹
AE9762
تفتان
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۰
AJ0134
سهند
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۱
AA3150
دنا
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۲
AA5686
توچال
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۳
AD0461
توچال
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۴
AD9822
توچال
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۵
AF3024
رامند
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۶
AF5567
تفتان
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۷
AG3457
الوند
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۸
AG5766
توچال
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۹
AJ5512
الوند
۱۵۶۳
۱۱
۱۴۲
۴۰
AE8262
سهند
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۱
AF2760
بینالود
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۲
AH4634
الوند
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۳
AH5603
سهند
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۴
AH9789
الوند
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۵
AJ2164
سهند
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۶
AK1035
بیستون
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۷
AG0580
بینالود
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۸
AE4968
توچال
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
۴۹
AF2755
توچال
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
۵۰
AH5143
سهند
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
۵۱
AJ0431
سهند
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
۵۲
AA0507
سبلان
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
۵۳
AA5810
دنا
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
۵۴
AE3877
توچال
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
۵۵
AJ0507
سهند
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.
ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟
کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*ایمیل
تلفن*استان / شهر / شهرستان*کارگزاری فعلی*انتخاب نکرده امآبانآبتین استاکآپاداناآتی ساز بازارآتیهآثلآراد ایرانیانآرمان تدبیر نقش جهانآرمون بورسآریا بورسآریا نوینآفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)آگاهاردیبهشت ایرانیانارزش آفرین الوند (بدره سهام)ارگ هومناطمینان سهمامید سهمامین آویدامین سهمایران سهمایساتیس پویاایمن بورسبازار سهامبانک اقتصاد نوینبانک پاسارگادبانک آینده (تات)بانک تجارتبانک توسعه صادراتبانک رفاه کارگرانبانک سامانبانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)بانک صادرات ایرانبانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک ملتبانک ملی ایرانبانک کارآفرینبانک کشاورزیباهنربرهان سهندبهمنبهین پویابورس ابرازبورس بهگزینبورس بیمه ایرانبورسیرانپارس ایده بنیانبانک انصار(پارس گستر خبره)پارس نمودگرپارسیانپگاه یاوران نوینتأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)تدبیر گران فرداتدبیرگر سرمایهتوازن بازار (فلزات توازن)توسعه اندیشه داناتوسعه سرمایه دنیاتوسعه سهندتوسعه فرداتوسعه کشاورزیجهان سهمحافظخبرگان سهاماقتصاد بیداردنیای خبرهدنیای نوین”راهبرد سرمایه‌گذاریایران‌سهام”راهنمای سرمایه‌گذارانرضویساو آفرین (محک سهام صنایع)سپهر باستانستاره جنوبسرمایه گذاری ملیسرمایه و دانشسهام بارزسهام پژوهان شایانبانک خاورمیانه(سهام پویا)سهام گستران شرقسهم آذینسهم آشنابانک دی (سهم اندیش)سهم یارسی ولکسسیمابگونسیناشاخص سهامشهرصبا تأمین (کیمیا سهم)صبا جهادملل پویافارابی (عمران)فولاد مبنافیروزه آسیا (معین سهم)مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)مدبر آسیا (دهقانان خاور)مشاوران سهاممهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)مفیدمهرآفریننماد شاهداننهایت نگرنواندیشان بازار سرمایهکارآمدکالای خاورمیانهپیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)گنجینه سپهر پارتسایرنحوه آشنایی*موتورهای جستجو (گوگل، بینگ و غیره)معرفی دوستانپرسنل کارگزاریتلگراماینستاگرامسایت کارگزاری آگاهسایر

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [2, 1]) } ); نوشته نتایج برندگان مسابقه هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۶ اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

نتایج برندگان مسابقات دی ماه ۹۶ بآشگاه و هفته پایانی آن

آدرس مطلب : نتایج برندگان مسابقات دی ماه ۹۶ بآشگاه و هفته پایانی آن در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
ضمن آرزوی شادمانی و تندرستی برای همه شما عزیزان؛ به استحضار می‌رسانیم بررسی مسابقه‌های دی ماه ۹۶ براساس بازه زمانی ۳دی ماه تا ۳۰ دی ماه ۹۶ انجام شده و نتایج بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوالات درنظر گرفته شده است.
جوایز سه رتبه برتر این ماه در جدول زیر آمده است:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
 امتیاز
رتبه
جایزه ریالی
محل سکونت
۱
AJ2164
سهند
۷۰۳۷
۱
۳۰۳۳۸۱۵
تهران
۲
AH5777
سهند
۶۲۴۳
۲
۲۸۸۲۱۲۴
آذربایجان غربی
۳
AF6621
سهند
۶۰۲۲
۳
۲۷۳۸۰۱۸
دزفول
برای اطلاع از اسامی برندگان این ماه، آمار مسابقه‌های برگزار شده و همچنین برندگان هفته پایانی دی ماه، ادامه مطلب را مطالعه نمایید.
در دی ماه ۱۳۹۶ برگزاری مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، در مجموع با طرح ۴۸ سوال عمومی و تخصصی به پایان رسید. تعداد ۵,۹۱۰ نفر در مسابقه‌­های برگزار شده این ماه شرکت کرده­‌اند که توزیع شرکت کنندگان در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح
تعداد شرکت کنندگان
دماوند
۲۲
سبلان
۴۷
دنا
۱۹۶
توچال
۴۵۷
تفتان
۶۴۵
سهند
۱۰۶۶
الوند
۹۷۲
بینالود
۸۷۵
رامند
۸۴۰
بیستون
۴۴۲
کاربر
۳۴۸
جدول خلاصه مسابقه‌های برگزار شده دی ماه:
ردیف
سریال
عنوان
دسته بندی
تاریخ انتشارسوال
تاریخ انتشار پاسخ 
امتیاز
 تعداد شرکت کنندگان
۱
۹۶۱۰۰۵۰
دانش مالی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
۷۵
۳۲۱۶
۲
۹۶۱۰۰۴۹
دانش مالی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
۷۵
۳۲۳۸
۳
۹۶۱۰۰۴۸
تحلیل تکنیکال
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۷۵
۳۵۶۳
۴
۹۶۱۰۰۴۶
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۷۵
۳۶۸۲
۵
۹۶۱۰۰۴۵
مزایای سرمایه گذاری در بورس
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۷۵
۳۷۱۹
۶
۹۶۱۰۰۴۴
افزایش سرمایه شرکت ها
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۱۰۰
۳۴۴۵
۷
۹۶۱۰۰۴۳
دانش بازار سرمایه
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۱۰۰
۳۴۳۸
۸
۹۶۱۰۰۴۲
عمومی-دانش مالی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۷۵
۳۳۶۴
۹
۹۶۱۰۰۴۱
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
جسورانه
۱۶۹۵
۱۰
۹۶۱۰۰۴۰
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت معادن‌ بافق‌
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
جسورانه
۱۶۲۸
۱۱
۹۶۱۰۰۳۹
پیش بینی قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان ‌
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
جسورانه
۱۵۹۴
۱۲
۹۶۱۰۰۳۸
اوراق مشارکت
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۱۳۹۶/۱۰/۲۱
۷۵
۳۱۴۶
۱۳
۹۶۱۰۰۳۷
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۱۳۹۶/۱۰/۲۱
۷۵
۳۰۹۷
۱۴
۹۶۱۰۰۳۶
استفاده از سایت فیپیران
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۷۵
۳۳۸۰
۱۵
۹۶۱۰۰۳۵
نسبت های مالی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۷۵
۳۳۶۳
۱۶
۹۶۱۰۰۳۴
ارزش گذاری به شیوه جایگزینی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۷۵
۳۲۱۳
۱۷
۹۶۱۰۰۳۳
مزایای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۷۵
۳۲۶۰
۱۸
۹۶۱۰۰۳۲
دانش بازار سرمایه
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۱۰۰
۳۲۹۷
۱۹
۹۶۱۰۰۳۱
مفهوم ریسک
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۷۵
۳۳۲۷
۲۰
۹۶۱۰۰۳۰
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
جسورانه
۱۶۵۶
۲۱
۹۶۱۰۰۲۹
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز سیر
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
جسورانه
۱۶۳۵
۲۲
۹۶۱۰۰۲۸
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
جسورانه
۱۷۰۱
۲۳
۹۶۱۰۰۲۷
دانش اقتصادی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۷۵
۳۳۵۴
۲۴
۹۶۱۰۰۲۶
دانش اقتصادی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۱۳۹۶/۱۰/۱۴
۷۵
۲۹۷۶
۲۵
۹۶۱۰۰۲۵
دانش بازار سرمایه
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۱۳۹۶/۱۰/۱۴
۱۰۰
۲۸۵۸
۲۶
۹۶۱۰۰۲۴
تجزیه و تحلیل سهام به روش کانسلیم
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۷۵
۳۲۰۴
۲۷
۹۶۱۰۰۲۳
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۷۵
۳۲۴۲
۲۸
۹۶۱۰۰۲۲
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۱
۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۷۵
۳۱۷۰
۲۹
۹۶۱۰۰۲۱
تحلیل تکنیکال
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۱
۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۷۵
۳۱۵۴
۳۰
۹۶۱۰۰۲۰
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۱
۷۵
۳۱۳۴
۳۱
۹۶۱۰۰۱۹
نسبت های مالی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۱
۷۵
۳۱۲۵
۳۲
۹۶۱۰۰۱۸
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
۷۵
۳۰۹۵
۳۳
۹۶۱۰۰۱۷
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
جسورانه
۱۵۹۰
۳۴
۹۶۱۰۰۱۶
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت لیزینگ رایان‌ سایپا
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
جسورانه
۱۵۱۵
۳۵
۹۶۱۰۰۱۵
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
جسورانه
۱۵۵۵
۳۶
۹۶۱۰۰۱۳
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۱۳۹۶/۱۰/۰۷
۷۵
۳۱۰۳
۳۷
۹۶۱۰۰۱۲
گواهی سپرده طلا
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۷۵
۳۴۶۰
۳۸
۹۶۱۰۰۱۱
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۷۵
۳۴۵۱
۳۹
۹۶۱۰۰۱۰
تحلیل تکنیکال
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۷۵
۳۱۴۰
۴۰
۹۶۱۰۰۰۹
کاهش سرمایه شرکت ها
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۷۵
۳۱۴۳
۴۱
۹۶۱۰۰۰۸
صرف سهام
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۷۵
۳۲۳۲
۴۲
۹۶۱۰۰۰۷
انواع روش‌ های سرمایه‌گذاری‌
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۷۵
۳۲۷۹
۴۳
۹۶۱۰۰۰۶
دانش مالی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
۷۵
۳۰۷۲
۴۴
۹۶۱۰۰۰۵
قیمت پایانی سهام شرکت کگل
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
جسورانه
۱۷۱۴
۴۵
۹۶۱۰۰۰۴
قیمت پایانی سهام شرکت ومعادن
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
جسورانه
۱۶۸۲
۴۶
۹۶۱۰۰۰۳
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
جسورانه
۱۶۳۷
۴۷
۹۶۱۰۰۰۲
قیمت پایانی سهام شرکت شکلر
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
جسورانه
۱۵۱۸
۴۸
۹۶۱۰۰۰۱
قیمت پایانی سهام شرکت مس‌ شهید باهنر
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
جسورانه
۱۵۶۵
و اما اسامی برندگان جوایز نقدی مسابقه‌های دی ماه ۹۶:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
 امتیاز
رتبه
جایزه ریالی
محل سکونت
۱
AJ2164
سهند
۷۰۳۷
۱
۳۰۳۳۸۱۵
تهران
۲
AH5777
سهند
۶۲۴۳
۲
۲۸۸۲۱۲۴
آذربایجان غربی
۳
AF6621
سهند
۶۰۲۲
۳
۲۷۳۸۰۱۸
دزفول
۴
AC7139
توچال
۵۹۲۸
۴
۲۶۰۱۱۱۷
تهران
۵
AJ7689
الوند
۵۹۰۳
۵
۲۴۷۱۰۶۱
قزوین
۶
AH6900
سهند
۵۸۷۵
۶
۲۳۴۷۵۰۸
اهواز
۷
AH4962
الوند
۵۸۲۵
۷
۲۲۳۰۱۳۳
خراسان رضوی
۸
AH7043
سهند
۵۷۹۰
۸
۲۱۱۸۶۲۶
تهران
۹
AJ4178
الوند
۵۷۰۰
۹
۲۰۱۲۶۹۵
قزوین
۱۰
AE9189
سهند
۵۶۸۳
۱۰
۱۹۱۲۰۶۰
اصفهان
۱۱
AD5451
سهند
۵۶۵۰
۱۱
۱۸۱۶۴۵۷
کرج
۱۲
AE0476
الوند
۵۶۴۵
۱۲
۱۷۲۵۶۳۴
کرمانشاه
۱۳
AG9205
سهند
۵۶۴۰
۱۳
۱۶۳۹۳۵۳
تهران
۱۴
AH4747
الوند
۵۶۲۸
۱۴
۱۵۵۷۳۸۵
قزوین
۱۵
AA0758
بینالود
۵۵۹۵
۱۵
۱۴۷۹۵۱۶
اهواز
۱۶
AE8352
سهند
۵۵۸۱
۱۶
۱۴۰۵۵۴۰
قزوین
۱۷
AE8510
تفتان
۵۵۶۹
۱۷
۱۳۳۵۲۶۳
آذربایجان غربی
۱۸
AA2222
بینالود
۵۵۶۸
۱۸
۱۲۶۸۵۰۰
اهواز
۱۹
AH7160
سهند
۵۵۳۲
۱۹
۱۲۰۵۰۷۵
قزوین
۲۰
AE4968
توچال
۵۵۱۹
۲۰
۱۱۴۴۸۲۱
اصفهان
۲۱
AF9251
تفتان
۵۴۹۸
۲۱
۱۰۸۷۵۸۰
اصفهان
۲۲
AA1090
سبلان
۵۴۵۶
۲۲
۱۰۳۳۲۰۱
اهواز
۲۳
AJ4339
الوند
۵۴۵۴
۲۳
۹۸۱۵۴۱
بوشهر
۲۴
AF2755
توچال
۵۳۹۲
۲۴
۹۳۲۴۶۴
_
۲۵
AJ0129
سهند
۵۳۷۰
۲۵
۸۸۵۸۴۱
آذربایجان شرقی
۲۶
AA0647
توچال
۵۳۶۰
۲۶
۸۴۱۵۴۹
اهواز
۲۷
AF0799
تفتان
۵۳۵۶
۲۷
۷۹۹۴۷۱
بندرعباس
۲۸
AH2488
سهند
۵۳۵۶
۲۷
۷۹۹۴۷۱
همدان
۲۹
AH4634
الوند
۵۳۳۰
۲۸
۷۵۹۴۹۸
تهران
۳۰
AJ4195
الوند
۵۳۰۸
۲۹
۷۲۱۵۲۳
قزوین
۳۱
AA3150
دنا
۵۲۹۲
۳۰
۶۸۵۴۴۷
آمل
۳۲
AA5686
توچال
۵۲۹۲
۳۰
۶۸۵۴۴۷
آمل
۳۳
AD0461
توچال
۵۲۹۲
۳۰
۶۸۵۴۴۷
تهران
۳۴
AD9822
توچال
۵۲۹۲
۳۰
۶۸۵۴۴۷
ساری
۳۵
AF5567
تفتان
۵۲۹۲
۳۰
۶۸۵۴۴۷
_
۳۶
AE6358
تفتان
۵۲۷۶
۳۱
۶۵۱۱۷۴
آذربایجان غربی
۳۷
AC4370
سبلان
۵۲۶۶
۳۲
۶۱۸۶۱۶
تهران
۳۸
AH4967
سهند
۵۲۶۴
۳۳
۵۸۷۶۸۵
همدان
۳۹
AJ4319
بینالود
۵۲۱۲
۳۴
۵۵۸۳۰۱
قزوین
۴۰
AH3429
الوند
۵۲۰۹
۳۵
۵۴۱۵۵۲
کرمان
۴۱
AA2028
دنا
۵۱۹۸
۳۶
۵۲۵۳۰۵
همدان
۴۲
AG2740
الوند
۵۱۸۹
۳۷
۵۰۹۵۴۶
تهران
۴۳
AE8349
سهند
۵۱۶۴
۳۸
۴۹۴۲۵۹
قزوین
۴۴
AH1934
سهند
۵۱۶۱
۳۹
۴۷۹۴۳۲
کرج
۴۵
AD6905
الوند
۵۱۵۶
۴۰
۴۶۵۰۴۹
آذربایجان غربی
۴۶
AD5956
دماوند
۵۱۵۵
۴۱
۴۵۱۰۹۷
دزفول
۴۷
AH6770
سهند
۵۱۵۱
۴۲
۴۳۷۵۶۴
قزوین
۴۸
AH2487
سهند
۵۱۳۹
۴۳
۴۲۴۴۳۷
همدان
۴۹
AC8161
الوند
۵۱۳۵
۴۴
۴۱۱۷۰۴
تهران
۵۰
AH0668
سهند
۵۱۳۴
۴۵
۳۹۹۳۵۳
تهران
۵۱
AE0439
تفتان
۵۰۹۵
۴۶
۳۸۷۳۷۳
استان مرکزی
۵۲
AA4226
رامند
۵۰۹۰
۴۷
۳۷۵۷۵۱
_
۵۳
AE8599
تفتان
۵۰۶۴
۴۸
۳۶۴۴۷۹
تهران
۵۴
AF7229
الوند
۵۰۵۰
۴۹
۳۵۳۵۴۵
 مهاباد
۵۵
AG7922
سهند
۵۰۴۳
۵۰
۳۴۲۹۳۸
کرج
۵۶
AF2283
رامند
۵۰۱۱
۵۱
۳۳۲۶۵۰
ارومیه
۵۷
AG7913
سهند
۵۰۱۱
۵۱
۳۳۲۶۵۰
ارومیه
۵۸
AE8497
تفتان
۵۰۱۰
۵۲
۳۲۲۶۷۱
آذربایجان غربی
۵۹
AE6606
توچال
۵۰۰۳
۵۳
۳۱۲۹۹۰
 تبریز
۶۰
AA4185
توچال
۵۰۰۲
۵۴
۳۰۳۶۰۱
زنجان
۶۱
AH3474
سهند
۴۹۸۲
۵۵
۲۹۴۴۹۳
اهواز
۶۲
AH4654
الوند
۴۹۷۶
۵۶
۲۸۵۶۵۸
تهران
۶۳
AF6218
تفتان
۴۹۷۵
۵۷
۲۷۷۰۸۸
 اردبیل
۶۴
AG2678
توچال
۴۹۴۸
۵۸
۲۶۸۷۷۶
تهران
۶۵
AG3311
دنا
۴۹۴۸
۵۸
۲۶۸۷۷۶
تهران
۶۶
AG3393
الوند
۴۹۴۸
۵۸
۲۶۸۷۷۶
تهران
۶۷
AG3394
تفتان
۴۹۴۸
۵۸
۲۶۸۷۷۶
تهران
۶۸
AD0836
توچال
۴۹۳۴
۵۹
۲۶۰۷۱۲
تهران
۶۹
AE6559
سهند
۴۹۲۴
۶۰
۲۵۲۸۹۱
خراسان رضوی
۷۰
AB7772
رامند
۴۹۱۶
۶۱
۲۴۵۳۰۴
خوزستان
۷۱
AE3877
توچال
۴۸۹۴
۶۲
۲۳۷۹۴۵
_
۷۲
AE6983
تفتان
۴۸۷۸
۶۳
۲۳۰۸۰۷
فارس
۷۳
AE9170
سهند
۴۸۷۴
۶۴
۲۲۳۸۸۲
خوزستان
۷۴
AE8603
سهند
۴۸۶۸
۶۵
۲۱۷۱۶۶
بوشهر
۷۵
AF9085
تفتان
۴۸۶۵
۶۶
۲۱۰۶۵۱
آذربایجان غربی
۷۶
AG0606
دماوند
۴۸۵۷
۶۷
۲۰۴۳۳۱
زنجان
۷۷
AE1324
تفتان
۴۸۵۱
۶۸
۱۹۸۲۰۲
تهران
۷۸
AJ0507
سهند
۴۸۴۱
۶۹
۱۹۲۲۵۶
فارس
۷۹
AE8454
سهند
۴۸۴۰
۷۰
۱۸۶۴۸۸
قزوین
۸۰
AH2568
سهند
۴۸۲۸
۷۱
۱۸۰۸۹۳
قزوین
۸۱
AA4580
دنا
۴۸۲۶
۷۲
۱۷۵۴۶۶
_
۸۲
AJ1409
سهند
۴۸۱۷
۷۳
۱۷۰۲۰۲
فارس
۸۳
AA3292
دنا
۴۸۱۱
۷۴
۱۶۵۰۹۶
_
۸۴
AF1899
رامند
۴۸۰۴
۷۵
۱۶۰۱۴۳
فارس
۸۵
AF2804
بینالود
۴۸۰۴
۷۵
۱۶۰۱۴۳
فارس
۸۶
AF2805
بینالود
۴۸۰۴
۷۵
۱۶۰۱۴۳
فارس
۸۷
AE5003
توچال
۴۷۹۹
۷۶
۱۵۵۳۳۹
اصفهان
۸۸
AG3398
الوند
۴۷۹۸
۷۷
۱۵۰۶۷۹
تهران
۸۹
AG3724
الوند
۴۷۹۸
۷۷
۱۵۰۶۷۹
تهران
۹۰
AG4189
الوند
۴۷۹۸
۷۷
۱۵۰۶۷۹
تهران
۹۱
AH3545
الوند
۴۷۹۸
۷۷
۱۵۰۶۷۹
تهران
۹۲
AH3551
الوند
۴۷۹۸
۷۷
۱۵۰۶۷۹
تهران
۹۳
AH4377
الوند
۴۷۹۸
۷۷
۱۵۰۶۷۹
تهران
۹۴
AH4671
الوند
۴۷۹۸
۷۷
۱۵۰۶۷۹
تهران
۹۵
AH7728
الوند
۴۷۹۸
۷۷
۱۵۰۶۷۹
تهران
۹۶
AJ3459
بینالود
۴۷۸۶
۷۸
۱۴۶۱۵۹
کرج
۹۷
AH0937
سهند
۴۷۸۵
۷۹
۱۴۱۷۷۴
تهران
۹۸
AA4317
تفتان
۴۷۸۳
۸۰
۱۳۷۵۲۱
_
۹۹
AH5608
الوند
۴۷۸۳
۸۰
۱۳۷۵۲۱
آذربایجان غربی
۱۰۰
AH9441
الوند
۴۷۷۲
۸۱
۱۳۳۳۹۵
گیلان
برندگان هفته پایانی دی ۹۶:
هفنه پایانی دی ماه نیز از روز شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تا روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹در نظر گرفته شده است.
با این توضیحات، بخش مسابقه بآشگاه در این بازه با ۱۱ سوال در حوزه‌های مختلف به کار خود پایان داد. این هفته در مجموع تعداد ۴,۴۶۲ نفر به سوال مسابقه­‌های برگزار شده پاسخ دادند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح
تعداد شرکت‌کنندگان
دماوند
۱۶
سبلان
۳۹
دنا
۱۶۱
توچال
۳۸۰
تفتان
۵۲۱
سهند
۸۶۵
الوند
۷۸۲
بینالود
۶۵۶
رامند
۵۹۲
بیستون
۲۶۲
کاربر
۱۸۸
خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته پایانی دی ماه، در جدول زیر آمده است:
ردیف
سریال
عنوان
دسته بندی
امتیاز
 تعداد شرکت کنندگان
تاریخ انتشار سوال
تاریخ انتشارپاسخ
۱
۹۶۱۰۰۵۰
دانش مالی
عمومی
۷۵
۳۲۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
۲
۹۶۱۰۰۴۹
دانش مالی
عمومی
۷۵
۳۲۳۸
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
۳
۹۶۱۰۰۴۸
تحلیل تکنیکال
عمومی
۷۵
۳۵۶۳
۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۴
۹۶۱۰۰۴۶
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۶۸۲
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۵
۹۶۱۰۰۴۵
مزایای سرمایه گذاری در بورس
عمومی
۷۵
۳۷۱۹
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۶
۹۶۱۰۰۴۴
افزایش سرمایه شرکت ها
تخصصی
۱۰۰
۳۴۴۵
۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۷
۹۶۱۰۰۴۳
دانش بازار سرمایه
تخصصی
۱۰۰
۳۴۳۸
۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۸
۹۶۱۰۰۴۲
عمومی-دانش مالی
عمومی
۷۵
۳۳۶۴
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۹
۹۶۱۰۰۴۱
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
جسورانه
۱۶۹۵
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۱۰
۹۶۱۰۰۴۰
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت معادن‌ بافق‌
تخصصی
جسورانه
۱۶۲۸
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۱۱
۹۶۱۰۰۳۹
پیش بینی قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان ‌
تخصصی
جسورانه
۱۵۹۴
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
اسامی برندگان مسابقه­‌های این هفته از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۹به شرح زیر است:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
 امتیاز
رتبه
جایزه امتیازی
۱
AA0647
توچال
۱۵۶۸
۱
۱۵۶۸
۲
AA3497
سبلان
۱۵۶۸
۱
۱۵۶۸
۳
AB6240
سهند
۱۵۶۸
۱
۱۵۶۸
۴
AB8208
دماوند
۱۵۶۸
۱
۱۵۶۸
۵
AE4994
الوند
۱۵۶۸
۱
۱۵۶۸
۶
AE6606
توچال
۱۵۶۸
۱
۱۵۶۸
۷
AE8612
سهند
۱۵۶۸
۱
۱۵۶۸
۸
AE9170
سهند
۱۵۶۸
۱
۱۵۶۸
۹
AE9189
سهند
۱۵۶۸
۱
۱۵۶۸
۱۰
AG9438
الوند
۱۵۶۸
۱
۱۵۶۸
۱۱
AH0704
سهند
۱۵۶۸
۱
۱۵۶۸
۱۲
AH7043
سهند
۱۵۶۸
۱
۱۵۶۸
۱۳
AH2487
سهند
۱۴۹۳
۲
۷۴۷
۱۴
AG7071
سهند
۱۴۶۸
۳
۴۸۹
۱۵
AG7922
سهند
۱۴۶۸
۳
۴۸۹
۱۶
AG8795
سهند
۱۴۶۸
۳
۴۸۹
۱۷
AC5675
توچال
۱۳۶۸
۴
۳۴۲
۱۸
AA0078
دماوند
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۱۹
AA1090
سبلان
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۲۰
AA3288
تفتان
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۲۱
AD7552
تفتان
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۲۲
AF5693
سهند
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۲۳
AF7727
سهند
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۲۴
AH3429
الوند
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۲۵
AH4037
سهند
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۲۶
AH5144
سهند
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۲۷
AH6767
الوند
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۲۸
AH7136
سهند
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۲۹
AH9782
الوند
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۳۰
AH9853
سهند
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۳۱
AJ0431
سهند
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۳۲
AJ4200
بینالود
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۳۳
AJ4589
بینالود
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۳۴
AJ9189
الوند
۱۳۴۱
۵
۲۶۸
۳۵
AA3964
سبلان
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۳۶
AA4170
تفتان
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۳۷
AA4317
تفتان
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۳۸
AC0481
تفتان
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۳۹
AD4167
دنا
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۴۰
AD5956
دماوند
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۴۱
AE0439
تفتان
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۴۲
AE5840
دنا
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۴۳
AE8349
سهند
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۴۴
AE9759
تفتان
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۴۵
AF3845
دنا
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۴۶
AF6218
تفتان
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۴۷
AG2676
کاربر
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۴۸
AG2740
الوند
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۴۹
AG6625
دنا
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۵۰
AG7108
الوند
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۵۱
AG8919
سهند
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۵۲
AH0937
سهند
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۵۳
AH2484
سهند
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۵۴
AH2739
سهند
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۵۵
AH4967
سهند
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۵۶
AH5027
سهند
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۵۷
AH5521
سهند
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۵۸
AH6770
سهند
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۵۹
AH9790
الوند
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۶۰
AJ0507
سهند
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۶۱
AJ3963
بینالود
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
۶۲
AJ4319
بینالود
۱۳۳۷
۶
۲۲۳
ضمن عرض تبریک به برندگان گرامی، امتیاز و ریال برندگان حداکثر تا ۴۸ ساعت کاری آینده در حساب ایشان شارژ خواهد شد. برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید.
با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتر
ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟
کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*ایمیل
تلفن*استان / شهر / شهرستان*کارگزاری فعلی*انتخاب نکرده امآبانآبتین استاکآپاداناآتی ساز بازارآتیهآثلآراد ایرانیانآرمان تدبیر نقش جهانآرمون بورسآریا بورسآریا نوینآفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)آگاهاردیبهشت ایرانیانارزش آفرین الوند (بدره سهام)ارگ هومناطمینان سهمامید سهمامین آویدامین سهمایران سهمایساتیس پویاایمن بورسبازار سهامبانک اقتصاد نوینبانک پاسارگادبانک آینده (تات)بانک تجارتبانک توسعه صادراتبانک رفاه کارگرانبانک سامانبانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)بانک صادرات ایرانبانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک ملتبانک ملی ایرانبانک کارآفرینبانک کشاورزیباهنربرهان سهندبهمنبهین پویابورس ابرازبورس بهگزینبورس بیمه ایرانبورسیرانپارس ایده بنیانبانک انصار(پارس گستر خبره)پارس نمودگرپارسیانپگاه یاوران نوینتأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)تدبیر گران فرداتدبیرگر سرمایهتوازن بازار (فلزات توازن)توسعه اندیشه داناتوسعه سرمایه دنیاتوسعه سهندتوسعه فرداتوسعه کشاورزیجهان سهمحافظخبرگان سهاماقتصاد بیداردنیای خبرهدنیای نوین”راهبرد سرمایه‌گذاریایران‌سهام”راهنمای سرمایه‌گذارانرضویساو آفرین (محک سهام صنایع)سپهر باستانستاره جنوبسرمایه گذاری ملیسرمایه و دانشسهام بارزسهام پژوهان شایانبانک خاورمیانه(سهام پویا)سهام گستران شرقسهم آذینسهم آشنابانک دی (سهم اندیش)سهم یارسی ولکسسیمابگونسیناشاخص سهامشهرصبا تأمین (کیمیا سهم)صبا جهادملل پویافارابی (عمران)فولاد مبنافیروزه آسیا (معین سهم)مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)مدبر آسیا (دهقانان خاور)مشاوران سهاممهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)مفیدمهرآفریننماد شاهداننهایت نگرنواندیشان بازار سرمایهکارآمدکالای خاورمیانهپیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)گنجینه سپهر پارتسایرنحوه آشنایی*موتورهای جستجو (گوگل، بینگ و غیره)معرفی دوستانپرسنل کارگزاریتلگراماینستاگرامسایت کارگزاری آگاهسایر

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [2, 1]) } ); نوشته نتایج برندگان مسابقات دی ماه ۹۶ بآشگاه و هفته پایانی آن اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم دی ماه ۱۳۹۶

آدرس مطلب : نتایج برندگان مسابقه هفته سوم دی ماه ۱۳۹۶ در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته سوم دی ماه ۱۳۹۶ از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۱ دی ماه است. نتایج برندگان هفته سوم دی ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته سوم دی ماه ۱۳۹۶ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۳ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۴,۲۲۸ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح
تعداد شرکت کنندگان
دماوند
۱۹
سبلان
۳۷
دنا
۱۶۵
توچال
۳۸۳
تفتان
۴۷۰
سهند
۸۱۰
الوند
۷۶۶
بینالود
۶۰۷
رامند
۵۳۶
بیستون
۲۶۱
کاربر
۱۷۴
خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته سوم دی ماه، در جدول زیر آمده است:
وضعیت
سریال
عنوان
دسته بندی
تاریخ انتشار سوال
تاریخ انتشار پاسخ
امتیاز
 تعداد شرکت‌کنندگان
۱
۹۶۱۰۰۳۸
اوراق مشارکت
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۱۳۹۶/۱۰/۲۱
۷۵
۳۱۴۶
۲
۹۶۱۰۰۳۷
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۱۳۹۶/۱۰/۲۱
۷۵
۳۰۹۷
۳
۹۶۱۰۰۳۶
استفاده از سایت فیپیران
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۷۵
۳۳۸۰
۴
۹۶۱۰۰۳۵
نسبت های مالی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۷۵
۳۳۶۳
۵
۹۶۱۰۰۳۴
ارزش گذاری به شیوه جایگزینی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۷۵
۳۲۱۳
۶
۹۶۱۰۰۳۳
مزایای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۷۵
۳۲۶۰
۷
۹۶۱۰۰۳۲
دانش بازار سرمایه
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۱۰۰
۳۲۹۷
۸
۹۶۱۰۰۳۱
مفهوم ریسک
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۷۵
۳۳۲۷
۹
۹۶۱۰۰۳۰
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
جسورانه
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
جسورانه
۱۶۵۶
۱۰
۹۶۱۰۰۲۹
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز سیر
جسورانه
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
جسورانه
۱۶۳۵
۱۱
۹۶۱۰۰۲۸
پیش بینی شاخص انتهای هفته
جسورانه
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
جسورانه
۱۷۰۱
۱۲
۹۶۱۰۰۲۷
دانش اقتصادی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۷۵
۳۳۵۴
۱۳
۹۶۱۰۰۰۴
قیمت پایانی سهام شرکت ومعادن
جسورانه
 ۱۳۹۶/۱۰/۲
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
جسورانه
۱۶۸۲
اسامی برندگان هفته سوم دی ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ به شرح زیر است:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
 امتیاز
رتبه
جایزه امتیازی
۱
AA2028
دنا
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۲
AB9140
توچال
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۳
AC4370
سبلان
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۴
AC7139
توچال
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۵
AD9236
توچال
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۶
AE1609
تفتان
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۷
AE4968
توچال
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۸
AE8349
سهند
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۹
AE8352
سهند
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۱۰
AE8497
تفتان
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۱۱
AH4962
الوند
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۱۲
AJ7689
بینالود
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۱۳
AF0990
تفتان
۱۹۲۸
۲
۹۶۴
۱۴
AH6900
الوند
۱۹۱۰
۳
۶۳۷
۱۵
AB7772
رامند
۱۸۶۰
۴
۴۶۵
۱۶
AH5149
سهند
۱۸۳۵
۵
۳۶۷
۱۷
AF3032
الوند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۱۸
AF3034
الوند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۱۹
AG7421
سهند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۲۰
AG8195
سهند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۲۱
AH2488
سهند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۲۲
AJ0507
الوند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۲۳
AJ0797
الوند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۲۴
AJ4235
الوند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۲۵
AE1962
دماوند
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۲۶
AE2872
سهند
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۲۷
AE7648
تفتان
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۲۸
AF0799
تفتان
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۲۹
AF8663
سهند
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۳۰
AH0082
سهند
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۳۱
AH2487
سهند
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۳۲
AJ3459
بینالود
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۳۳
AJ4195
الوند
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۳۴
AD2642
توچال
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۳۵
AD5080
تفتان
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۳۶
AE6358
تفتان
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۳۷
AE6983
تفتان
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۳۸
AE8510
تفتان
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۳۹
AE9897
توچال
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۰
AF1899
رامند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۱
AF1930
دنا
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۲
AF1931
توچال
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۳
AF2283
رامند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۴
AF2286
تفتان
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۵
AF2755
توچال
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۶
AF2804
رامند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۷
AF2805
رامند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۸
AF3025
تفتان
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۹
AF4805
بینالود
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۰
AF5362
تفتان
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۱
AF8602
سهند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۲
AF9079
سهند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۳
AG0562
دنا
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۴
AG7913
سهند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۵
AH0572
سهند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۶
AH0668
سهند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۷
AH1694
سهند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۸
AH1983
سهند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۹
AH3058
الوند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۶۰
AH3521
الوند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۶۱
AJ4589
بینالود
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.
ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟
کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*ایمیل
تلفن*استان / شهر / شهرستان*کارگزاری فعلی*انتخاب نکرده امآبانآبتین استاکآپاداناآتی ساز بازارآتیهآثلآراد ایرانیانآرمان تدبیر نقش جهانآرمون بورسآریا بورسآریا نوینآفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)آگاهاردیبهشت ایرانیانارزش آفرین الوند (بدره سهام)ارگ هومناطمینان سهمامید سهمامین آویدامین سهمایران سهمایساتیس پویاایمن بورسبازار سهامبانک اقتصاد نوینبانک پاسارگادبانک آینده (تات)بانک تجارتبانک توسعه صادراتبانک رفاه کارگرانبانک سامانبانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)بانک صادرات ایرانبانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک ملتبانک ملی ایرانبانک کارآفرینبانک کشاورزیباهنربرهان سهندبهمنبهین پویابورس ابرازبورس بهگزینبورس بیمه ایرانبورسیرانپارس ایده بنیانبانک انصار(پارس گستر خبره)پارس نمودگرپارسیانپگاه یاوران نوینتأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)تدبیر گران فرداتدبیرگر سرمایهتوازن بازار (فلزات توازن)توسعه اندیشه داناتوسعه سرمایه دنیاتوسعه سهندتوسعه فرداتوسعه کشاورزیجهان سهمحافظخبرگان سهاماقتصاد بیداردنیای خبرهدنیای نوین”راهبرد سرمایه‌گذاریایران‌سهام”راهنمای سرمایه‌گذارانرضویساو آفرین (محک سهام صنایع)سپهر باستانستاره جنوبسرمایه گذاری ملیسرمایه و دانشسهام بارزسهام پژوهان شایانبانک خاورمیانه(سهام پویا)سهام گستران شرقسهم آذینسهم آشنابانک دی (سهم اندیش)سهم یارسی ولکسسیمابگونسیناشاخص سهامشهرصبا تأمین (کیمیا سهم)صبا جهادملل پویافارابی (عمران)فولاد مبنافیروزه آسیا (معین سهم)مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)مدبر آسیا (دهقانان خاور)مشاوران سهاممهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)مفیدمهرآفریننماد شاهداننهایت نگرنواندیشان بازار سرمایهکارآمدکالای خاورمیانهپیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)گنجینه سپهر پارتسایرنحوه آشنایی*موتورهای جستجو (گوگل، بینگ و غیره)معرفی دوستانپرسنل کارگزاریتلگراماینستاگرامسایت کارگزاری آگاهسایر

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [2, 1]) } ); نوشته نتایج برندگان مسابقه هفته سوم دی ماه ۱۳۹۶ اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

نتایج برندگان مسابقه هفته اول دی ماه ۱۳۹۶

آدرس مطلب : نتایج برندگان مسابقه هفته اول دی ماه ۱۳۹۶ در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته اول دی ماه ۱۳۹۶ از تاریخ ۳ لغایت ۸ دی ماه است. نتایج برندگان هفته اول دی ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته اول دی ماه ۱۳۹۶ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۱ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۴,۳۱۱ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح
تعداد شرکت کنندگان
دماوند
۱۸
سبلان
۴۰
دنا
۱۶۵
توچال
۳۸۶
تفتان
۴۹۱
سهند
۷۲۸
الوند
۷۷۲
بینالود
۶۴۰
رامند
۵۸۰
بیستون
۳۰۷
کاربر
۱۸۴
خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته اول دی ماه، در جدول زیر آمده است:
ردیف
سریال
عنوان
دسته بندی
تاریخ انتشار سوال
تاریخ انتشار پاسخ
امتیاز
 تعداد شرکت کنندگان
۱
۹۶۱۰۰۱۳
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۱۳۹۶/۱۰/۰۷
۷۵
۳۱۰۳
۲
۹۶۱۰۰۱۲
گواهی سپرده طلا
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۷۵
۳۴۶۰
۳
۹۶۱۰۰۱۱
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۷۵
۳۴۵۱
۴
۹۶۱۰۰۱۰
تحلیل تکنیکال
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۷۵
۳۱۴۰
۵
۹۶۱۰۰۰۹
کاهش سرمایه شرکت ها
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۷۵
۳۱۴۳
۶
۹۶۱۰۰۰۸
صرف سهام
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۷۵
۳۲۳۲
۷
۹۶۱۰۰۰۷
انواع روش‌ های سرمایه‌گذاری‌
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۷۵
۳۲۷۹
۸
۹۶۱۰۰۰۶
دانش مالی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
۷۵
۳۰۷۲
۹
۹۶۱۰۰۰۳
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
جسورانه
۱۶۳۷
۱۰
۹۶۱۰۰۰۲
قیمت پایانی سهام شرکت شکلر
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
جسورانه
۱۵۱۸
۱۱
۹۶۱۰۰۰۱
قیمت پایانی سهام شرکت مس‌ شهید باهنر
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
جسورانه
۱۵۶۵
اسامی برندگان هفته اول دی ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ تا ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ به شرح زیر است:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
 امتیاز
رتبه
جایزه امتیازی
۱
AA2222
رامند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۲
AA4185
توچال
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۳
AB7772
توچال
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۴
AC8216
توچال
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۵
AD5105
توچال
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۶
AD5451
سهند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۷
AD6905
بینالود
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۸
AE3877
توچال
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۹
AE9189
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۰
AF7229
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۱
AG9205
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۲
AH3474
سهند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۳
AH5608
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۴
AH5777
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۵
AH7160
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۶
AJ1798
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۷
AJ2164
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۸
AJ7689
رامند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۹
AA0758
رامند
۲۰۰۱
۲
۱۰۰۱
۲۰
AD8347
تفتان
۲۰۰۱
۲
۱۰۰۱
۲۱
AJ3668
بینالود
۲۰۰۱
۲
۱۰۰۱
۲۲
AE8286
سهند
۱۹۵۱
۳
۶۵۰
۲۳
AA0647
توچال
۱۹۲۶
۴
۴۸۲
۲۴
AG2740
بینالود
۱۸۷۶
۵
۳۷۵
۲۵
AD6434
توچال
۱۸۵۱
۶
۳۰۹
۲۶
AJ3301
رامند
۱۸۵۱
۶
۳۰۹
۲۷
AA0162
بینالود
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۲۸
AA1874
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۲۹
AA1875
دنا
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۰
AC8161
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۱
AD1687
توچال
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۲
AD3295
توچال
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۳
AD4946
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۴
AE4994
بینالود
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۵
AE6983
تفتان
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۶
AE8510
تفتان
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۷
AE9183
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۸
AF5695
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۹
AF6621
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۰
AF6939
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۱
AG2678
توچال
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۲
AG3311
دنا
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۳
AG3393
بینالود
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۴
AG3394
تفتان
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۵
AG6513
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۶
AG7810
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۷
AG8219
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۸
AG9483
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۹
AH0668
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۰
AH2488
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۱
AH3429
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۲
AH4634
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۳
AH4654
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۴
AH4741
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۵
AH4747
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۶
AH4962
بینالود
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۷
AH5603
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۸
AH6770
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۹
AH6919
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۶۰
AH7043
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۶۱
AH9441
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۶۲
AH9843
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۶۳
AJ0169
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۶۴
AJ4178
بینالود
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۶۵
AJ6696
رامند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.
ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟
کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*ایمیل
تلفن*استان / شهر / شهرستان*کارگزاری فعلی*انتخاب نکرده امآبانآبتین استاکآپاداناآتی ساز بازارآتیهآثلآراد ایرانیانآرمان تدبیر نقش جهانآرمون بورسآریا بورسآریا نوینآفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)آگاهاردیبهشت ایرانیانارزش آفرین الوند (بدره سهام)ارگ هومناطمینان سهمامید سهمامین آویدامین سهمایران سهمایساتیس پویاایمن بورسبازار سهامبانک اقتصاد نوینبانک پاسارگادبانک آینده (تات)بانک تجارتبانک توسعه صادراتبانک رفاه کارگرانبانک سامانبانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)بانک صادرات ایرانبانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک ملتبانک ملی ایرانبانک کارآفرینبانک کشاورزیباهنربرهان سهندبهمنبهین پویابورس ابرازبورس بهگزینبورس بیمه ایرانبورسیرانپارس ایده بنیانبانک انصار(پارس گستر خبره)پارس نمودگرپارسیانپگاه یاوران نوینتأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)تدبیر گران فرداتدبیرگر سرمایهتوازن بازار (فلزات توازن)توسعه اندیشه داناتوسعه سرمایه دنیاتوسعه سهندتوسعه فرداتوسعه کشاورزیجهان سهمحافظخبرگان سهاماقتصاد بیداردنیای خبرهدنیای نوین”راهبرد سرمایه‌گذاریایران‌سهام”راهنمای سرمایه‌گذارانرضویساو آفرین (محک سهام صنایع)سپهر باستانستاره جنوبسرمایه گذاری ملیسرمایه و دانشسهام بارزسهام پژوهان شایانبانک خاورمیانه(سهام پویا)سهام گستران شرقسهم آذینسهم آشنابانک دی (سهم اندیش)سهم یارسی ولکسسیمابگونسیناشاخص سهامشهرصبا تأمین (کیمیا سهم)صبا جهادملل پویافارابی (عمران)فولاد مبنافیروزه آسیا (معین سهم)مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)مدبر آسیا (دهقانان خاور)مشاوران سهاممهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)مفیدمهرآفریننماد شاهداننهایت نگرنواندیشان بازار سرمایهکارآمدکالای خاورمیانهپیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)گنجینه سپهر پارتسایرنحوه آشنایی*موتورهای جستجو (گوگل، بینگ و غیره)معرفی دوستانپرسنل کارگزاریتلگراماینستاگرامسایت کارگزاری آگاهسایر

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [2, 1]) } ); نوشته نتایج برندگان مسابقه هفته اول دی ماه ۱۳۹۶ اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

نتایج برندگان مسابقات آذر ماه ۹۶ بآشگاه و هفته پایانی آن

آدرس مطلب : نتایج برندگان مسابقات آذر ماه ۹۶ بآشگاه و هفته پایانی آن در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
ضمن آرزوی شادمانی و تندرستی برای همه شما عزیزان؛ به استحضار می‌رسانیم بررسی مسابقه‌های آذر ماه ۹۶ براساس بازه زمانی ۱ آذر ماه تا ۲ دی ماه ۹۶ انجام شده و نتایج بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوالات درنظر گرفته شده است.
جوایز سه رتبه برتر این ماه در جدول زیر آمده است:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
 امتیاز
رتبه
جایزه ریالی
محل سکونت
۱
AG8288
سهند
۱۱۱۲۰
۱
۲۹۹۹۲۴۹
تهران
۲
AJ3689
الوند
۱۰۸۹۱
۲
۲۸۴۹۲۸۶
قزوین
۳
AD5453
سهند
۱۰۷۶۸
۳
۲۷۰۶۸۲۲
تهران
برای اطلاع از اسامی برندگان این ماه، آمار مسابقه‌های برگزار شده و همچنین برندگان هفته پایانی آبان ماه، ادامه مطلب را مطالعه نمایید.

در آذر ماه ۱۳۹۶ برگزاری مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، در مجموع با طرح ۴۹ سوال عمومی و تخصصی به پایان رسید. تعداد ۵,۲۸۶ نفر در مسابقه‌­های برگزار شده این ماه شرکت کرده­‌اند که توزیع شرکت کنندگان در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح
تعداد شرکت کنندگان
دماوند
۲۱
سبلان
۴۵
دنا
۱۷۷
توچال
۴۴۸
تفتان
۶۲۳
سهند
۸۷۱
الوند
۹۰۵
بینالود
۸۰۶
رامند
۷۲۷
بیستون
۳۷۲
کاربر
۲۹۱
جدول خلاصه مسابقه‌های برگزار شده آذر ماه:
ردیف
سریال
عنوان
دسته بندی
امتیاز
 تعداد شرکت کنندگان
تاریخ انتشار سوال
تاریخ انتشار پاسخ
۱
۹۶۰۹۰۴۹
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۵۷۳
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۲
۹۶۰۹۰۴۸
دانش TSE
عمومی
۷۵
۲۷۱۴
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۳
۹۶۰۹۰۴۷
تحلیل تکنیکال
عمومی
۷۵
۲۹۲۸
۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۴
۹۶۰۹۰۴۶
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۹۱۸
۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۵
۹۶۰۹۰۴۵
دانش مالی
عمومی
۷۵
۲۷۰۲
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۶
۹۶۰۹۰۴۳
دانش اقتصادی
عمومی
۷۵
۲۷۰۵
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۷
۹۶۰۹۰۴۲
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۸۲۲
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
۸
۹۶۰۹۰۴۱
امواج الیوت
عمومی
۷۵
۲۸۷۱
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
۹
۹۶۰۹۰۴۰
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
جسورانه
۱۵۲۳
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۱۰
۹۶۰۹۰۳۹
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۷۹۸
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۱۱
۹۶۰۹۰۳۸
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرآورده‌های‌ نسوز آذر
تخصصی
جسورانه
۱۴۳۵
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۱۲
۹۶۰۹۰۳۷
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه‌ معادن‌ وفلزات‌
تخصصی
جسورانه
۱۴۲۵
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۱۳
۹۶۰۹۰۳۶
صورت‌ های مالی
عمومی
۷۵
۲۵۲۶
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
۱۴
۹۶۰۹۰۳۵
مفهوم صرف سهام
عمومی
۷۵
۲۶۵۲
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
۱۵
۹۶۰۹۰۳۳
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۷۶۹
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۱۶
۹۶۰۹۰۳۲
دانش بازار سرمایه
تخصصی
۱۰۰
۲۸۶۳
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۱۷
۹۶۰۹۰۳۱
ویژگی های ارزش جایگزینی
عمومی
۷۵
۲۹۱۴
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۱۸
۹۶۰۹۰۳۰
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۸۳۱
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۹
۹۶۰۹۰۲۹
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۸۰۴
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۲۰
۹۶۰۹۰۲۸
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۸۷۲
۱۳۹۶/۰۹/۱۸
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۲۱
۹۶۰۹۰۲۷
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت کمباین‌ سازی‌ ایران‌
تخصصی
جسورانه
۱۴۹۷
۱۳۹۶/۰۹/۱۸
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۲۲
۹۶۰۹۰۲۶
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
تخصصی
جسورانه
۱۴۶۷
۱۳۹۶/۰۹/۱۸
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۲۳
۹۶۰۹۰۲۵
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
جسورانه
۱۴۹۸
۱۳۹۶/۰۹/۱۸
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۲۴
۹۶۰۹۰۲۴
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۳۴۰
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۱۳۹۶/۰۹/۱۵
۲۵
۹۶۰۹۰۲۳
دانش اقتصادی
عمومی
۷۵
۲۴۲۴
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۱۳۹۶/۰۹/۱۵
۲۶
۹۶۰۹۰۲۲
ارزش جایگزینی دارایی ها
عمومی
۷۵
۲۹۰۸
۱۳۹۶/۰۹/۱۳
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۲۷
۹۶۰۹۰۲۱
دانش بازار سرمایه
تخصصی
۱۰۰
۲۸۶۶
۱۳۹۶/۰۹/۱۳
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۲۸
۹۶۰۹۰۲۰
بایدها و نبایدها در واسطه گری
عمومی
۷۵
۳۱۰۳
۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۱۳۹۶/۰۹/۱۳
۲۹
۹۶۰۹۰۱۹
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۰۴۸
۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۱۳۹۶/۰۹/۱۳
۳۰
۹۶۰۹۰۱۸
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۸۹۴
۱۳۹۶/۰۹/۱۱
۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۳۱
۹۶۰۹۰۱۷
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت تبریز
تخصصی
جسورانه
۹۳۱
۱۳۹۶/۰۹/۱۱
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۳۲
۹۶۰۹۰۱۶
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
جسورانه
۹۳۱
۱۳۹۶/۰۹/۱۱
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۳۳
۹۶۰۹۰۱۵
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت مواد ویژه لیا
تخصصی
جسورانه
۹۱۴
۱۳۹۶/۰۹/۱۱
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۳۴
۹۶۰۹۰۱۴
صرف سهام
عمومی
۷۵
۲۹۲۶
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۱۳۹۶/۰۹/۰۹
۳۵
۹۶۰۹۰۱۳
دانش بازار سرمایه
تخصصی
۱۰۰
۲۸۶۶
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۱۳۹۶/۰۹/۰۹
۳۶
۹۶۰۹۰۱۲
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۱۷۶
۱۳۹۶/۰۹/۰۷
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۳۷
۹۶۰۹۰۱۱
تحلیل تکنیکال-الگوها
عمومی
۷۵
۳۱۵۷
۱۳۹۶/۰۹/۰۷
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۳۸
۹۶۰۹۰۱۰
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۷۲۱
۱۳۹۶/۰۹/۰۵
۱۳۹۶/۰۹/۰۶
۳۹
۹۶۰۹۰۰۹
تحلیل تکنیکال-امواج الیوت
عمومی
۷۵
۲۶۹۸
۱۳۹۶/۰۹/۰۵
۱۳۹۶/۰۹/۰۶
۴۰
۹۶۰۹۰۰۸
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۹۱۱
۱۳۹۶/۰۹/۰۴
۱۳۹۶/۰۹/۰۵
۴۱
۹۶۰۹۰۰۷
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تأمین‌‌‌‌‌
تخصصی
جسورانه
۱۷۷۰
۱۳۹۶/۰۹/۰۴
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۴۲
۹۶۰۹۰۰۶
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ملی مس ایران
تخصصی
جسورانه
۱۶۲۰
۱۳۹۶/۰۹/۰۴
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۴۳
۹۶۰۹۰۰۵
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
جسورانه
۱۵۵۲
۱۳۹۶/۰۹/۰۴
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۴۴
۹۶۰۹۰۰۴
قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت تبریز
تخصصی
جسورانه
۱۴۷۵
۱۳۹۶/۰۹/۰۴
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۴۵
۹۶۰۹۰۰۳
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان
تخصصی
جسورانه
۱۴۷۸
۱۳۹۶/۰۹/۰۴
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۴۶
۹۶۰۹۰۰۲
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۹۵۲
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۱۳۹۶/۰۹/۰۲
۴۷
۹۶۰۹۰۰۱
صورت های مالی
عمومی
۷۵
۲۹۵۸
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۱۳۹۶/۰۹/۰۲
۴۸
۹۶۰۸۰۶۰
بایدها و نبایدهای بورسی در صنعت بورسی
عمومی
۷۵
۳۱۹۹
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۴۹
۹۶۰۸۰۶۱
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۰۶۱
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
و اما اسامی برندگان جوایز نقدی مسابقه‌های آذر ماه ۹۶:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
 امتیاز
رتبه
جایزه ریالی
محل سکونت
۱
AG8288
سهند
۱۱۱۲۰
۱
۲۹۹۹۲۴۹
تهران
۲
AJ3689
الوند
۱۰۸۹۱
۲
۲۸۴۹۲۸۶
قزوین
۳
AD5453
سهند
۱۰۷۶۸
۳
۲۷۰۶۸۲۲
تهران
۴
AJ0396
الوند
۱۰۶۹۷
۴
۲۵۷۱۴۸۱
کردستان
۵
AG7834
سهند
۹۱۸۲
۵
۲۴۴۲۹۰۷
اردبیل
۶
AJ4247
سهند
۸۷۹۳
۶
۲۳۲۰۷۶۱
خراسان جنوبی
۷
AA1873
دنا
۸۴۷۱
۷
۲۲۰۴۷۲۳
اصفهان
۸
AE8286
الوند
۸۴۰۶
۸
۲۰۹۴۴۸۷
خوزستان
۹
AJ2097
الوند
۸۰۷۰
۹
۱۹۸۹۷۶۳
تهران
۱۰
AF9339
الوند
۸۰۶۲
۱۰
۱۸۹۰۲۷۵
بوشهر
۱۱
AH7462
الوند
۷۹۶۴
۱۱
۱۷۹۵۷۶۱
تهران
۱۲
AJ2095
الوند
۷۹۱۱
۱۲
۱۷۰۵۹۷۳
تهران
۱۳
AH1036
بینالود
۷۸۳۶
۱۳
۱۶۲۰۶۷۴
ایلام
۱۴
AF6772
سهند
۷۶۸۳
۱۴
۱۵۳۹۶۴۱
خوزستان
۱۵
AG7838
سهند
۷۶۳۸
۱۵
۱۴۶۲۶۵۹
تهران
۱۶
AE8864
سهند
۷۴۳۱
۱۶
۱۳۸۹۵۲۶
خوزستان
۱۷
AA0647
توچال
۷۳۹۱
۱۷
۱۳۲۰۰۴۹
اهواز
۱۸
AJ0394
الوند
۷۳۰۸
۱۸
۱۲۵۴۰۴۷
کردستان
۱۹
AG6513
سهند
۷۲۸۱
۱۹
۱۱۹۱۳۴۵
تهران
۲۰
AJ1843
بینالود
۷۲۸۱
۱۹
۱۱۹۱۳۴۵
تهران
۲۱
AH6619
الوند
۷۱۳۲
۲۰
۱۱۳۱۷۷۷
قزوین
۲۰
AH4634
الوند
۷۱۰۲
۲۱
۱۰۷۵۱۸۸
تهران
۲۳
AH1983
سهند
۷۰۸۵
۲۲
۱۰۲۱۴۲۹
دزفول
۲۴
AE1736
الوند
۷۰۵۰
۲۳
۹۷۰۳۵۸
اصفهان
۲۵
AJ0389
الوند
۷۰۴۵
۲۴
۹۲۱۸۴۰
کردستان
۲۶
AA4901
دنا
۶۶۶۶
۲۵
۸۷۵۷۴۸
گرگان
۲۷
AE0439
تفتان
۶۶۰۳
۲۶
۸۳۱۹۶۰
مرکزی
۲۸
AH3058
الوند
۶۵۳۴
۲۷
۷۹۰۳۶۲
تهران
۲۹
AH9843
الوند
۶۵۱۲
۲۸
۷۵۰۸۴۴
قزوین
۳۰
AJ1798
الوند
۶۵۱۲
۲۸
۷۵۰۸۴۴
قزوین
۳۱
AG2173
سهند
۶۳۹۲
۲۹
۷۱۳۳۰۲
تهران
۳۲
AH6326
الوند
۶۳۲۷
۳۰
۶۷۷۶۳۷
مرکزی
۳۳
AG1285
سهند
۶۳۰۰
۳۱
۶۴۳۷۵۵
قم
۳۴
AJ4516
بینالود
۶۳۰۰
۳۱
۶۴۳۷۵۵
تهران
۳۵
AG8291
الوند
۶۲۸۳
۳۲
۶۱۱۵۶۷
تهران
۳۶
AA2581
تفتان
۶۱۳۷
۳۳
۵۸۰۹۸۹
_
۳۷
AF5693
سهند
۶۱۳۳
۳۴
۵۵۱۹۳۹
بوشهر
۳۸
AE1726
سهند
۶۰۶۱
۳۵
۵۳۵۳۸۱
آذربایجان غربی
۳۹
AF8602
سهند
۵۹۹۳
۳۶
۵۱۹۳۲۰
بوشهر
۴۰
AJ3745
بینالود
۵۸۱۶
۳۷
۵۰۳۷۴۰
فارس
۴۱
AJ0016
الوند
۵۷۳۴
۳۸
۴۸۸۶۲۸
تبریز
۴۲
AE8354
سهند
۵۵۳۸
۳۹
۴۷۳۹۶۹
قزوین
۴۳
AE8290
سهند
۵۵۲۹
۴۰
۴۵۹۷۵۰
قزوین
۴۴
AJ2260
الوند
۵۴۸۲
۴۱
۴۴۵۹۵۸
مرکزی
۴۵
AH8621
الوند
۵۴۰۴
۴۲
۴۳۲۵۷۹
تهران
۴۶
AJ5512
بینالود
۵۲۹۹
۴۳
۴۱۹۶۰۲
خراسان جنوبی
۴۷
AB9010
دنا
۵۲۹۲
۴۴
۴۰۷۰۱۳
خوزستان
۴۸
AH4654
الوند
۵۲۷۸
۴۵
۳۹۴۸۰۳
تهران
۴۹
AH4254
الوند
۵۲۲۲
۴۶
۳۸۲۹۵۹
خراسان رضوی
۵۰
AF5542
سهند
۵۲۱۱
۴۷
۳۷۱۴۷۰
همدان
۵۱
AJ0129
الوند
۵۲۰۱
۴۸
۳۶۰۳۲۶
آذربایجان شرقی
۵۲
AD4946
سهند
۵۱۹۱
۴۹
۳۴۹۵۱۶
تهران
۵۳
AE9762
تفتان
۵۱۹۱
۴۹
۳۴۹۵۱۶
آذربایجان غربی
۵۴
AH7459
الوند
۵۱۹۱
۴۹
۳۴۹۵۱۶
تهران
۵۵
AH5603
الوند
۵۱۷۷
۵۰
۳۳۹۰۳۱
آذربایجان غربی
۵۶
AJ3200
بینالود
۵۱۲۶
۵۱
۳۲۸۸۶۰
آذربایجان غربی
۵۷
AC7660
سهند
۵۱۰۷
۵۲
۳۱۸۹۹۴
تهران
۵۸
AF7895
بینالود
۵۰۷۳
۵۳
۳۰۹۴۲۴
تهران
۵۹
AA2518
توچال
۵۰۴۹
۵۴
۳۰۰۱۴۲
تهران
۶۰
AG8795
سهند
۵۰۴۹
۵۴
۳۰۰۱۴۲
تهران
۶۱
AJ4195
بینالود
۵۰۱۸
۵۵
۲۹۱۱۳۷
قزوین
۶۲
AG8919
سهند
۵۰۱۶
۵۶
۲۸۲۴۰۳
مازندران
۶۳
AB8698
سهند
۴۹۹۸
۵۷
۲۷۳۹۳۱
تهران
۶۴
AF5748
سهند
۴۹۹۶
۵۸
۲۶۵۷۱۳
بوشهر
۶۵
AJ6719
بینالود
۴۹۸۳
۵۹
۲۵۷۷۴۲
تهران
۶۶
AH2581
سهند
۴۹۷۳
۶۰
۲۵۰۰۱۰
قزوین
۶۷
AD5925
تفتان
۴۹۴۰
۶۱
۲۴۲۵۰۹
آذربایجان غربی
۶۸
AG8241
الوند
۴۹۴۰
۶۱
۲۴۲۵۰۹
تهران
۶۹
AG9483
سهند
۴۹۴۰
۶۱
۲۴۲۵۰۹
تهران
۷۰
AH7163
الوند
۴۹۴۰
۶۱
۲۴۲۵۰۹
قزوین
۷۱
AD9392
بینالود
۴۹۰۸
۶۲
۲۳۵۲۳۴
تهران
۷۲
AF5176
بینالود
۴۸۸۷
۶۳
۲۲۸۱۷۷
آذربایجان غربی
۷۳
AH4024
بینالود
۴۸۷۴
۶۴
۲۲۱۳۳۲
تهران
۷۴
AA3177
سهند
۴۸۶۰
۶۵
۲۱۴۶۹۲
_
۷۵
AH7414
الوند
۴۸۳۹
۶۶
۲۰۸۲۵۱
تهران
۷۶
AE8510
تفتان
۴۷۶۷
۶۷
۲۰۲۰۰۳
آذربایجان غربی
۷۷
AE9759
تفتان
۴۷۶۷
۶۷
۲۰۲۰۰۳
آذربایجان غربی
۷۸
AG7421
سهند
۴۷۶۷
۶۷
۲۰۲۰۰۳
تهران
۷۹
AG7922
سهند
۴۷۶۵
۶۸
۱۹۵۹۴۳
تهران
۸۰
AA3292
دنا
۴۷۵۹
۶۹
۱۹۰۰۶۵
مرکزی
۸۱
AC4164
توچال
۴۷۵۶
۷۰
۱۸۴۳۶۳
تهران
۸۲
AD2107
تفتان
۴۷۵۶
۷۰
۱۸۴۳۶۳
شیراز
۸۳
AJ4348
بینالود
۴۷۴۵
۷۱
۱۷۸۸۳۲
بوشهر
۸۴
AH4420
بینالود
۴۷۲۳
۷۲
۱۷۳۴۶۷
تهران
۸۵
AD5725
سهند
۴۷۲۲
۷۳
۱۶۸۲۶۳
آذربایجان غربی
۸۶
AJ1834
الوند
۴۷۱۳
۷۴
۱۶۳۲۱۵
آذربایجان غربی
۸۷
AG7779
سهند
۴۷۱۱
۷۵
۱۵۸۳۱۹
آذربایجان شرقی
۸۸
AJ0392
الوند
۴۶۹۹
۷۶
۱۵۳۵۶۹
کردستان
۸۹
AH9789
الوند
۴۶۹۵
۷۷
۱۴۸۹۶۲
خراسان جنوبی
۹۰
AA4185
توچال
۴۶۸۰
۷۸
۱۴۴۴۹۳
زنجان
۹۱
AD9594
توچال
۴۶۸۰
۷۸
۱۴۴۴۹۳
آذربایجان غربی
۹۲
AE7646
تفتان
۴۶۵۸
۷۹
۱۴۰۱۵۹
آذربایجان شرقی
۹۳
AJ5201
بینالود
۴۶۵۸
۷۹
۱۴۰۱۵۹
قزوین
۹۴
AH2954
الوند
۴۶۴۴
۸۰
۱۳۵۹۵۴
تهران
۹۵
AF7023
دنا
۴۶۱۸
۸۱
۱۳۱۸۷۵
تهران
۹۶
AH3429
الوند
۴۵۹۵
۸۲
۱۲۷۹۱۹
تهران
۹۷
AA1271
دنا
۴۵۶۱
۸۳
۱۲۴۰۸۱
تهران
۹۸
AE6606
تفتان
۴۵۵۴
۸۴
۱۲۰۳۵۹
آذربایجان غربی
۹۹
AD5105
توچال
۴۵۵۲
۸۵
۱۱۶۷۴۸
آذربایجان غربی
۱۰۰
AC5861
تفتان
۴۵۳۵
۸۶
۱۱۳۲۴۶
اهواز
برندگان هفته پایانی آذر ۹۶:
هفنه پایانی آذر ماه نیز از روز شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تا روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲در نظر گرفته شده است.
با این توضیحات، بخش مسابقه بآشگاه در این بازه با ۱۲ سوال در حوزه‌های مختلف به کار خود پایان داد. این هفته در مجموع تعداد ۳,۹۳۰ نفر به سوال مسابقه­‌های برگزار شده پاسخ دادند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح
تعداد شرکت کنندگان
دماوند
۱۹
سبلان
۴۲
دنا
۱۵۳
توچال
۳۷۸
تفتان
۴۶۷
سهند
۶۴۳
الوند
۷۱۸
بینالود
۵۸۶
رامند
۴۹۴
بیستون
۲۶۲
کاربر
۱۶۸
خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته پایانی آذر ماه، در جدول زیر آمده است:
ردیف
سریال
عنوان
دسته بندی
امتیاز
 تعداد شرکت کنندگان
تاریخ انتشار سوال
تاریخ انتشار پاسخ 
۱
۹۶۰۹۰۴۹
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۵۷۳
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۲
۹۶۰۹۰۴۸
دانش TSE
عمومی
۷۵
۲۷۱۴
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۳
۹۶۰۹۰۴۷
تحلیل تکنیکال
عمومی
۷۵
۲۹۲۸
۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۴
۹۶۰۹۰۴۶
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۹۱۸
۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۵
۹۶۰۹۰۴۵
دانش مالی
عمومی
۷۵
۲۷۰۲
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۶
۹۶۰۹۰۴۳
دانش اقتصادی
عمومی
۷۵
۲۷۰۵
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۷
۹۶۰۹۰۴۲
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۸۲۲
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
۸
۹۶۰۹۰۴۱
امواج الیوت
عمومی
۷۵
۲۸۷۱
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
۹
۹۶۰۹۰۴۰
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
جسورانه
۱۵۲۳
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۱۰
۹۶۰۹۰۳۹
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۲۷۹۸
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۱۱
۹۶۰۹۰۳۸
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرآورده‌های‌ نسوز آذر
تخصصی
جسورانه
۱۴۳۵
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۱۲
۹۶۰۹۰۳۷
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه‌ معادن‌ و فلزات‌
تخصصی
جسورانه
۱۴۲۵
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
اسامی برندگان مسابقه­‌های این هفته از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱۰/۰۲به شرح زیر است:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
 امتیاز
رتبه
جایزه امتیازی
۱
AD5453
سهند
۸۷۴۳
۱
۸۷۴۳
۲
AG8288
سهند
۸۷۴۳
۱
۸۷۴۳
۳
AJ0396
الوند
۸۷۴۳
۱
۸۷۴۳
۴
AJ3689
الوند
۸۷۴۳
۱
۸۷۴۳
۵
AH7462
الوند
۵۸۱۶
۲
۲۹۰۸
۶
AJ2097
الوند
۵۸۱۶
۲
۲۹۰۸
۷
AJ4247
سهند
۵۶۲۹
۳
۱۸۷۶
۸
AG7834
سهند
۵۴۲۳
۴
۱۳۵۶
۹
AA1873
دنا
۵۳۴۸
۵
۱۰۷۰
۱۰
AE8286
الوند
۵۲۸۳
۶
۸۸۱
۱۱
AE8864
سهند
۵۲۸۳
۶
۸۸۱
۱۲
AG6513
سهند
۵۲۸۳
۶
۸۸۱
۱۳
AJ0394
الوند
۵۲۸۳
۶
۸۸۱
۱۴
AJ1843
بینالود
۵۲۸۳
۶
۸۸۱
۱۵
AF5542
سهند
۵۲۱۱
۷
۷۴۴
۱۶
AF9339
الوند
۵۲۰۸
۸
۶۵۱
۱۷
AH1036
بینالود
۵۲۰۸
۸
۶۵۱
۱۸
AE1736
الوند
۵۱۹۸
۹
۵۷۸
۱۹
AA4901
دنا
۵۰۱۲
۱۰
۵۰۱
۲۰
AJ6719
بینالود
۴۹۸۳
۱۱
۴۵۳
۲۱
AH1983
سهند
۴۸۰۸
۱۲
۴۰۱
۲۲
AH6619
الوند
۴۸۰۸
۱۲
۴۰۱
۲۳
AD9392
بینالود
۴۷۵۸
۱۳
۳۶۶
۲۴
AJ5512
بینالود
۴۷۴۹
۱۴
۳۳۹
۲۵
AJ0389
الوند
۴۶۶۸
۱۵
۳۱۱
۲۶
AJ3745
بینالود
۴۵۰۸
۱۶
۲۸۲
۲۷
AG2173
سهند
۴۳۲۷
۱۷
۲۵۵
۲۸
AE0439
تفتان
۴۲۷۵
۱۸
۲۳۸
۲۹
AF6772
سهند
۴۲۷۵
۱۸
۲۳۸
۳۰
AG1285
سهند
۴۲۷۵
۱۸
۲۳۸
۳۱
AG7838
سهند
۴۲۷۵
۱۸
۲۳۸
۳۲
AH4634
الوند
۴۲۷۵
۱۸
۲۳۸
۳۳
AJ2095
الوند
۴۲۷۵
۱۸
۲۳۸
۳۴
AJ4516
بینالود
۴۲۷۵
۱۸
۲۳۸
۳۵
AE1726
سهند
۴۱۳۵
۱۹
۲۱۸
۳۶
AG8291
الوند
۴۱۳۵
۱۹
۲۱۸
۳۷
AH3058
الوند
۴۱۳۵
۱۹
۲۱۸
۳۸
AH9843
الوند
۴۱۳۵
۱۹
۲۱۸
۳۹
AJ1798
الوند
۴۱۳۵
۱۹
۲۱۸
۴۰
AH6326
الوند
۴۱۲۵
۲۰
۲۰۶
۴۱
AF5693
سهند
۳۹۸۵
۲۱
۱۹۰
۴۲
AA2581
تفتان
۳۹۱۰
۲۲
۱۷۸
۴۳
AA0647
توچال
۳۹۰۰
۲۳
۱۷۰
۴۴
AC5861
تفتان
۳۶۱۰
۲۴
۱۵۰
۴۵
AD2107
تفتان
۳۶۰۰
۲۵
۱۴۴
۴۶
AE3736
تفتان
۳۵۳۵
۲۶
۱۳۶
۴۷
AH4063
الوند
۳۵۳۵
۲۶
۱۳۶
۴۸
AJ5695
بینالود
۳۳۶۷
۲۷
۱۲۵
۴۹
AA3177
سهند
۳۰۶۰
۲۸
۱۰۹
۵۰
AB8698
سهند
۳۰۶۰
۲۸
۱۰۹
ضمن عرض تبریک به برندگان گرامی، امتیاز و ریال برندگان حداکثر تا ۴۸ ساعت کاری آینده در حساب ایشان شارژ خواهد شد. برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید.
با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتر
ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟
کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*ایمیل
تلفن*استان / شهر / شهرستان*کارگزاری فعلی*انتخاب نکرده امآبانآبتین استاکآپاداناآتی ساز بازارآتیهآثلآراد ایرانیانآرمان تدبیر نقش جهانآرمون بورسآریا بورسآریا نوینآفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)آگاهاردیبهشت ایرانیانارزش آفرین الوند (بدره سهام)ارگ هومناطمینان سهمامید سهمامین آویدامین سهمایران سهمایساتیس پویاایمن بورسبازار سهامبانک اقتصاد نوینبانک پاسارگادبانک آینده (تات)بانک تجارتبانک توسعه صادراتبانک رفاه کارگرانبانک سامانبانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)بانک صادرات ایرانبانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک ملتبانک ملی ایرانبانک کارآفرینبانک کشاورزیباهنربرهان سهندبهمنبهین پویابورس ابرازبورس بهگزینبورس بیمه ایرانبورسیرانپارس ایده بنیانبانک انصار(پارس گستر خبره)پارس نمودگرپارسیانپگاه یاوران نوینتأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)تدبیر گران فرداتدبیرگر سرمایهتوازن بازار (فلزات توازن)توسعه اندیشه داناتوسعه سرمایه دنیاتوسعه سهندتوسعه فرداتوسعه کشاورزیجهان سهمحافظخبرگان سهاماقتصاد بیداردنیای خبرهدنیای نوین”راهبرد سرمایه‌گذاریایران‌سهام”راهنمای سرمایه‌گذارانرضویساو آفرین (محک سهام صنایع)سپهر باستانستاره جنوبسرمایه گذاری ملیسرمایه و دانشسهام بارزسهام پژوهان شایانبانک خاورمیانه(سهام پویا)سهام گستران شرقسهم آذینسهم آشنابانک دی (سهم اندیش)سهم یارسی ولکسسیمابگونسیناشاخص سهامشهرصبا تأمین (کیمیا سهم)صبا جهادملل پویافارابی (عمران)فولاد مبنافیروزه آسیا (معین سهم)مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)مدبر آسیا (دهقانان خاور)مشاوران سهاممهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)مفیدمهرآفریننماد شاهداننهایت نگرنواندیشان بازار سرمایهکارآمدکالای خاورمیانهپیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)گنجینه سپهر پارتسایرنحوه آشنایی*موتورهای جستجو (گوگل، بینگ و غیره)معرفی دوستانپرسنل کارگزاریتلگراماینستاگرامسایت کارگزاری آگاهسایر

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [2, 1]) } ); نوشته نتایج برندگان مسابقات آذر ماه ۹۶ بآشگاه و هفته پایانی آن اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۶

آدرس مطلب : نتایج برندگان مسابقه هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۶ در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۶ از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۴ آذر ماه است. نتایج برندگان هفته سوم آذر ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۶ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه،۱۰ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۳,۶۵۶ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح
تعداد شرکت کنندگان
دماوند
۱۸
سبلان
۴۰
دنا
۱۴۵
توچال
۳۷۷
تفتان
۴۴۵
سهند
۵۹۹
الوند
۶۸۱
بینالود
۵۷۵
رامند
۴۳۹
بیستون
۱۹۱
کاربر
۱۴۶
خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته سوم آذر ماه، در جدول زیر آمده است:
ردیف
سریال
عنوان
دسته بندی
تاریخ انتشارسوال
تاریخ انتشارپاسخ
امتیاز
 تعداد شرکت کنندگان
۱
۹۶۰۹۰۳۶
صورت‌ های مالی
عمومی
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
۷۵
۲۵۲۶
۲
۹۶۰۹۰۳۵
مفهوم صرف سهام
عمومی
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
۷۵
۲۶۵۲
۳
۹۶۰۹۰۳۳
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۷۵
۲۷۶۹
۴
۹۶۰۹۰۳۲
دانش بازار سرمایه
تخصصی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۱۰۰
۲۸۶۳
۵
۹۶۰۹۰۳۱
ویژگی های ارزش جایگزینی
عمومی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۷۵
۲۹۱۴
۶
۹۶۰۹۰۳۰
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۷۵
۲۸۳۱
۷
۹۶۰۹۰۲۹
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۷۵
۲۸۰۴
۸
۹۶۰۹۰۲۸
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۰۹/۱۸
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۷۵
۲۸۷۲
۹
۹۶۰۹۰۲۷
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت کمباین‌ سازی‌ ایران‌
تخصصی
۱۳۹۶/۰۹/۱۸
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
جسورانه
۱۴۹۷
۱۰
۹۶۰۹۰۲۵
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
۱۳۹۶/۰۹/۱۸
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
جسورانه
۱۴۹۸
اسامی برندگان هفته سوم آذر ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ تا ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ به شرح زیر است:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
 امتیاز
رتبه
جایزه امتیازی
۱
AE8354
سهند
۳۲۰۰
۱
۳۲۰۰
۲
AF8602
سهند
۳۲۰۰
۱
۳۲۰۰
۳
AA0078
سبلان
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۴
AA4185
تفتان
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۵
AA4197
دنا
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۶
AA4315
توچال
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۷
AC4370
سبلان
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۸
AC7660
سهند
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۹
AD5105
توچال
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۱۰
AF7023
دنا
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۱۱
AG7834
سهند
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۱۲
AH2568
الوند
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۱۳
AH4741
الوند
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۱۴
AH7464
الوند
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۱۵
AJ2095
بینالود
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۱۶
AE4994
بینالود
۱۹۱۳
۳
۶۳۸
۱۷
AA2518
توچال
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۱۸
AA3292
تفتان
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۱۹
AB9774
توچال
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۰
AC1110
توچال
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۱
AC4404
توچال
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۲
AC7430
سهند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۳
AC7869
توچال
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۴
AD9951
الوند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۵
AE5528
تفتان
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۶
AF9633
سهند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۷
AG4350
سهند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۸
AG7928
الوند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۹
AG8298
الوند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۳۰
AG8919
سهند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۳۱
AJ2260
الوند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۳۲
AD6209
دنا
۱۸۸۵
۵
۳۷۷
۳۳
AF6621
سهند
۱۸۸۵
۵
۳۷۷
۳۴
AF6772
سهند
۱۸۸۵
۵
۳۷۷
۳۵
AG2311
سهند
۱۸۸۵
۵
۳۷۷
۳۶
AA0647
توچال
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۳۷
AA1271
دنا
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۳۸
AB8208
دماوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۳۹
AC4164
توچال
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۰
AC8161
بینالود
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۱
AD4946
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۲
AD5925
تفتان
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۳
AD9594
توچال
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۴
AE0753
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۵
AE7646
تفتان
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۶
AE8497
تفتان
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۷
AE9762
تفتان
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۸
AF0449
سبلان
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۹
AF1827
تفتان
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۰
AF5176
بینالود
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۱
AF6961
بینالود
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۲
AF7519
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۳
AF7522
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۴
AF8661
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۵
AF8835
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۶
AF8852
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۷
AF8854
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۸
AF8855
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۹
AF9481
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۰
AG2841
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۱
AG7779
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۲
AG7838
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۳
AG7922
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۴
AG8241
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۵
AG9483
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۶
AH1934
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۷
AH3871
بینالود
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۸
AH5422
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۹
AH7163
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۰
AH7414
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۱
AH7459
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۲
AH8621
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۳
AH9789
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۴
AH9853
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۵
AJ0134
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۶
AJ0392
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۷
AJ1834
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۸
AJ3198
رامند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۹
AJ5201
رامند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.
ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟
کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*ایمیل
تلفن*استان / شهر / شهرستان*کارگزاری فعلی*انتخاب نکرده امآبانآبتین استاکآپاداناآتی ساز بازارآتیهآثلآراد ایرانیانآرمان تدبیر نقش جهانآرمون بورسآریا بورسآریا نوینآفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)آگاهاردیبهشت ایرانیانارزش آفرین الوند (بدره سهام)ارگ هومناطمینان سهمامید سهمامین آویدامین سهمایران سهمایساتیس پویاایمن بورسبازار سهامبانک اقتصاد نوینبانک پاسارگادبانک آینده (تات)بانک تجارتبانک توسعه صادراتبانک رفاه کارگرانبانک سامانبانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)بانک صادرات ایرانبانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک ملتبانک ملی ایرانبانک کارآفرینبانک کشاورزیباهنربرهان سهندبهمنبهین پویابورس ابرازبورس بهگزینبورس بیمه ایرانبورسیرانپارس ایده بنیانبانک انصار(پارس گستر خبره)پارس نمودگرپارسیانپگاه یاوران نوینتأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)تدبیر گران فرداتدبیرگر سرمایهتوازن بازار (فلزات توازن)توسعه اندیشه داناتوسعه سرمایه دنیاتوسعه سهندتوسعه فرداتوسعه کشاورزیجهان سهمحافظخبرگان سهاماقتصاد بیداردنیای خبرهدنیای نوین”راهبرد سرمایه‌گذاریایران‌سهام”راهنمای سرمایه‌گذارانرضویساو آفرین (محک سهام صنایع)سپهر باستانستاره جنوبسرمایه گذاری ملیسرمایه و دانشسهام بارزسهام پژوهان شایانبانک خاورمیانه(سهام پویا)سهام گستران شرقسهم آذینسهم آشنابانک دی (سهم اندیش)سهم یارسی ولکسسیمابگونسیناشاخص سهامشهرصبا تأمین (کیمیا سهم)صبا جهادملل پویافارابی (عمران)فولاد مبنافیروزه آسیا (معین سهم)مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)مدبر آسیا (دهقانان خاور)مشاوران سهاممهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)مفیدمهرآفریننماد شاهداننهایت نگرنواندیشان بازار سرمایهکارآمدکالای خاورمیانهپیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)گنجینه سپهر پارتسایرنحوه آشنایی*موتورهای جستجو (گوگل، بینگ و غیره)معرفی دوستانپرسنل کارگزاریتلگراماینستاگرامسایت کارگزاری آگاهسایر

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [2, 1]) } ); نوشته نتایج برندگان مسابقه هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۶ اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico