نتایج برندگان مسابقه هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۶

آدرس مطلب : نتایج برندگان مسابقه هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۶ در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۶ از تاریخ ۱ لغایت ۶ بهمن ماه است. نتایج برندگان هفته اول بهمن ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۶ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۳ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۴,۴۹۳ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح
تعداد شرکت کنندگان
دماوند
۱۷
سبلان
۴۳
دنا
۱۶۶
توچال
۴۰۵
تفتان
۵۲۷
سهند
۸۸۳
الوند
۸۱۲
بینالود
۶۷۶
رامند
۵۷۲
بیستون
۲۵۵
کاربر
۱۳۷
خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته اول بهمن ماه، در جدول زیر آمده است:
ردیف
سریال
عنوان
دسته بندی
امتیاز
 تعداد شرکت کنندگان
تاریخ انتشار سوال
تاریخ انتشار پاسخ
۱
۹۶۱۱۰۱۰
ارزش گذاری به شیوه تصفیه
عمومی
۷۵
۳۲۷۴
۱۳۹۶/۱۱/۰۴
۱۳۹۶/۱۱/۰۵
۲
۹۶۱۱۰۰۹
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۲۹۵
۱۳۹۶/۱۱/۰۴
۱۳۹۶/۱۱/۰۵
۳
۹۶۱۱۰۰۸
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۶۰۰
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۱۳۹۶/۱۱/۰۴
۴
۹۶۱۱۰۰۷
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۵۹۲
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۱۳۹۶/۱۱/۰۴
۵
۹۶۱۱۰۰۶
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۴۷۸
۱۳۹۶/۱۱/۰۲
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۶
۹۶۱۱۰۰۵
کاربرد نسبت های مالی
تخصصی
۱۰۰
۳۳۶۰
۱۳۹۶/۱۱/۰۲
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۷
۹۶۱۱۰۰۳
الگوهای هارمونیک گارتلی
عمومی
۷۵
۳۱۸۱
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۱۳۹۶/۱۱/۰۲
۸
۹۶۱۱۰۰۲
پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان
تخصصی
جسورانه
۱۹۲۲
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۱۳۹۶/۱۱/۰۴
۹
۹۶۱۱۰۰۱
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت کالسیمین‌
تخصصی
جسورانه
۱۷۹۴
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۱۰
۹۶۱۰۰۵۶
دانش بازار سرمایه
عمومی
۷۵
۳۲۵۲
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۱۱
۹۶۱۰۰۵۵
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ایران‌ خودرو
تخصصی
جسورانه
۱۷۰۴
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۱۲
۹۶۱۰۰۵۲
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
جسورانه
۱۶۵۸
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۱۳
۹۶۱۰۰۵۱
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
تخصصی
جسورانه
۱۶۴۰
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
اسامی برندگان هفته اول بهمن ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ به شرح زیر است:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
امتیاز نهایی
رتبه
جایزه امتیازی
۱
AH4413
سهند
۱۹۹۶
۱
۱۹۹۶
۲
AC7139
توچال
۱۸۲۱
۲
۹۱۱
۳
AC7530
سهند
۱۸۲۱
۲
۹۱۱
۴
AG7923
سهند
۱۸۲۱
۲
۹۱۱
۵
AH4024
الوند
۱۸۲۱
۲
۹۱۱
۶
AJ0016
سهند
۱۸۲۱
۲
۹۱۱
۷
AJ0129
سهند
۱۸۲۱
۲
۹۱۱
۸
AD4672
سهند
۱۷۷۳
۳
۵۹۱
۹
AE9170
سهند
۱۷۷۳
۳
۵۹۱
۱۰
AH7048
الوند
۱۷۷۳
۳
۵۹۱
۱۱
AJ8655
رامند
۱۷۷۳
۳
۵۹۱
۱۲
AK0848
رامند
۱۷۷۳
۳
۵۹۱
۱۳
AD5453
سهند
۱۶۹۸
۴
۴۲۵
۱۴
AA2981
توچال
۱۶۹۸
۴
۴۲۵
۱۵
AF3900
سهند
۱۶۷۱
۵
۳۳۴
۱۶
AH4489
سهند
۱۶۷۱
۵
۳۳۴
۱۷
AA4226
بینالود
۱۶۷۱
۵
۳۳۴
۱۸
AA4312
توچال
۱۶۷۱
۵
۳۳۴
۱۹
AF9014
تفتان
۱۵۹۸
۸
۲۰۰
۲۰
AF7952
الوند
۱۵۹۸
۸
۲۰۰
۲۱
AJ3668
الوند
۱۵۹۶
۸
۲۰۰
۲۲
AA0750
سهند
۱۵۹۶
۸
۲۰۰
۲۳
AA4220
تفتان
۱۵۹۶
۸
۲۰۰
۲۴
AA4870
تفتان
۱۵۹۶
۸
۲۰۰
۲۵
AB9140
توچال
۱۵۹۶
۸
۲۰۰
۲۶
AJ7773
بینالود
۱۵۹۶
۸
۲۰۰
۲۷
AA5529
توچال
۱۵۷۵
۹
۱۷۵
۲۸
AE8602
سهند
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۲۹
AE9762
تفتان
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۰
AJ0134
سهند
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۱
AA3150
دنا
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۲
AA5686
توچال
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۳
AD0461
توچال
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۴
AD9822
توچال
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۵
AF3024
رامند
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۶
AF5567
تفتان
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۷
AG3457
الوند
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۸
AG5766
توچال
۱۵۷۳
۱۰
۱۵۷
۳۹
AJ5512
الوند
۱۵۶۳
۱۱
۱۴۲
۴۰
AE8262
سهند
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۱
AF2760
بینالود
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۲
AH4634
الوند
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۳
AH5603
سهند
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۴
AH9789
الوند
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۵
AJ2164
سهند
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۶
AK1035
بیستون
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۷
AG0580
بینالود
۱۵۲۳
۱۲
۱۲۷
۴۸
AE4968
توچال
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
۴۹
AF2755
توچال
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
۵۰
AH5143
سهند
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
۵۱
AJ0431
سهند
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
۵۲
AA0507
سبلان
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
۵۳
AA5810
دنا
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
۵۴
AE3877
توچال
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
۵۵
AJ0507
سهند
۱۴۹۸
۱۳
۱۱۵
با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.
ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟
کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*ایمیل
تلفن*استان / شهر / شهرستان*کارگزاری فعلی*انتخاب نکرده امآبانآبتین استاکآپاداناآتی ساز بازارآتیهآثلآراد ایرانیانآرمان تدبیر نقش جهانآرمون بورسآریا بورسآریا نوینآفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)آگاهاردیبهشت ایرانیانارزش آفرین الوند (بدره سهام)ارگ هومناطمینان سهمامید سهمامین آویدامین سهمایران سهمایساتیس پویاایمن بورسبازار سهامبانک اقتصاد نوینبانک پاسارگادبانک آینده (تات)بانک تجارتبانک توسعه صادراتبانک رفاه کارگرانبانک سامانبانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)بانک صادرات ایرانبانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک ملتبانک ملی ایرانبانک کارآفرینبانک کشاورزیباهنربرهان سهندبهمنبهین پویابورس ابرازبورس بهگزینبورس بیمه ایرانبورسیرانپارس ایده بنیانبانک انصار(پارس گستر خبره)پارس نمودگرپارسیانپگاه یاوران نوینتأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)تدبیر گران فرداتدبیرگر سرمایهتوازن بازار (فلزات توازن)توسعه اندیشه داناتوسعه سرمایه دنیاتوسعه سهندتوسعه فرداتوسعه کشاورزیجهان سهمحافظخبرگان سهاماقتصاد بیداردنیای خبرهدنیای نوین”راهبرد سرمایه‌گذاریایران‌سهام”راهنمای سرمایه‌گذارانرضویساو آفرین (محک سهام صنایع)سپهر باستانستاره جنوبسرمایه گذاری ملیسرمایه و دانشسهام بارزسهام پژوهان شایانبانک خاورمیانه(سهام پویا)سهام گستران شرقسهم آذینسهم آشنابانک دی (سهم اندیش)سهم یارسی ولکسسیمابگونسیناشاخص سهامشهرصبا تأمین (کیمیا سهم)صبا جهادملل پویافارابی (عمران)فولاد مبنافیروزه آسیا (معین سهم)مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)مدبر آسیا (دهقانان خاور)مشاوران سهاممهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)مفیدمهرآفریننماد شاهداننهایت نگرنواندیشان بازار سرمایهکارآمدکالای خاورمیانهپیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)گنجینه سپهر پارتسایرنحوه آشنایی*موتورهای جستجو (گوگل، بینگ و غیره)معرفی دوستانپرسنل کارگزاریتلگراماینستاگرامسایت کارگزاری آگاهسایر

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [2, 1]) } ); نوشته نتایج برندگان مسابقه هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۶ اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم دی ماه ۱۳۹۶

آدرس مطلب : نتایج برندگان مسابقه هفته سوم دی ماه ۱۳۹۶ در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته سوم دی ماه ۱۳۹۶ از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۱ دی ماه است. نتایج برندگان هفته سوم دی ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته سوم دی ماه ۱۳۹۶ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۳ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۴,۲۲۸ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح
تعداد شرکت کنندگان
دماوند
۱۹
سبلان
۳۷
دنا
۱۶۵
توچال
۳۸۳
تفتان
۴۷۰
سهند
۸۱۰
الوند
۷۶۶
بینالود
۶۰۷
رامند
۵۳۶
بیستون
۲۶۱
کاربر
۱۷۴
خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته سوم دی ماه، در جدول زیر آمده است:
وضعیت
سریال
عنوان
دسته بندی
تاریخ انتشار سوال
تاریخ انتشار پاسخ
امتیاز
 تعداد شرکت‌کنندگان
۱
۹۶۱۰۰۳۸
اوراق مشارکت
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۱۳۹۶/۱۰/۲۱
۷۵
۳۱۴۶
۲
۹۶۱۰۰۳۷
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۱۳۹۶/۱۰/۲۱
۷۵
۳۰۹۷
۳
۹۶۱۰۰۳۶
استفاده از سایت فیپیران
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۷۵
۳۳۸۰
۴
۹۶۱۰۰۳۵
نسبت های مالی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۷۵
۳۳۶۳
۵
۹۶۱۰۰۳۴
ارزش گذاری به شیوه جایگزینی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۷۵
۳۲۱۳
۶
۹۶۱۰۰۳۳
مزایای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۷۵
۳۲۶۰
۷
۹۶۱۰۰۳۲
دانش بازار سرمایه
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۱۰۰
۳۲۹۷
۸
۹۶۱۰۰۳۱
مفهوم ریسک
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۷۵
۳۳۲۷
۹
۹۶۱۰۰۳۰
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
جسورانه
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
جسورانه
۱۶۵۶
۱۰
۹۶۱۰۰۲۹
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز سیر
جسورانه
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
جسورانه
۱۶۳۵
۱۱
۹۶۱۰۰۲۸
پیش بینی شاخص انتهای هفته
جسورانه
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
جسورانه
۱۷۰۱
۱۲
۹۶۱۰۰۲۷
دانش اقتصادی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۷۵
۳۳۵۴
۱۳
۹۶۱۰۰۰۴
قیمت پایانی سهام شرکت ومعادن
جسورانه
 ۱۳۹۶/۱۰/۲
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
جسورانه
۱۶۸۲
اسامی برندگان هفته سوم دی ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ به شرح زیر است:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
 امتیاز
رتبه
جایزه امتیازی
۱
AA2028
دنا
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۲
AB9140
توچال
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۳
AC4370
سبلان
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۴
AC7139
توچال
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۵
AD9236
توچال
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۶
AE1609
تفتان
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۷
AE4968
توچال
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۸
AE8349
سهند
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۹
AE8352
سهند
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۱۰
AE8497
تفتان
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۱۱
AH4962
الوند
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۱۲
AJ7689
بینالود
۲۰۱۰
۱
۲۰۱۰
۱۳
AF0990
تفتان
۱۹۲۸
۲
۹۶۴
۱۴
AH6900
الوند
۱۹۱۰
۳
۶۳۷
۱۵
AB7772
رامند
۱۸۶۰
۴
۴۶۵
۱۶
AH5149
سهند
۱۸۳۵
۵
۳۶۷
۱۷
AF3032
الوند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۱۸
AF3034
الوند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۱۹
AG7421
سهند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۲۰
AG8195
سهند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۲۱
AH2488
سهند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۲۲
AJ0507
الوند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۲۳
AJ0797
الوند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۲۴
AJ4235
الوند
۱۷۷۴
۶
۲۹۶
۲۵
AE1962
دماوند
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۲۶
AE2872
سهند
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۲۷
AE7648
تفتان
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۲۸
AF0799
تفتان
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۲۹
AF8663
سهند
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۳۰
AH0082
سهند
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۳۱
AH2487
سهند
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۳۲
AJ3459
بینالود
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۳۳
AJ4195
الوند
۱۷۰۱
۷
۲۴۳
۳۴
AD2642
توچال
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۳۵
AD5080
تفتان
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۳۶
AE6358
تفتان
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۳۷
AE6983
تفتان
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۳۸
AE8510
تفتان
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۳۹
AE9897
توچال
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۰
AF1899
رامند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۱
AF1930
دنا
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۲
AF1931
توچال
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۳
AF2283
رامند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۴
AF2286
تفتان
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۵
AF2755
توچال
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۶
AF2804
رامند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۷
AF2805
رامند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۸
AF3025
تفتان
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۴۹
AF4805
بینالود
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۰
AF5362
تفتان
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۱
AF8602
سهند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۲
AF9079
سهند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۳
AG0562
دنا
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۴
AG7913
سهند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۵
AH0572
سهند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۶
AH0668
سهند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۷
AH1694
سهند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۸
AH1983
سهند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۵۹
AH3058
الوند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۶۰
AH3521
الوند
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
۶۱
AJ4589
بینالود
۱۶۵۶
۸
۲۰۷
با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.
ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟
کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*ایمیل
تلفن*استان / شهر / شهرستان*کارگزاری فعلی*انتخاب نکرده امآبانآبتین استاکآپاداناآتی ساز بازارآتیهآثلآراد ایرانیانآرمان تدبیر نقش جهانآرمون بورسآریا بورسآریا نوینآفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)آگاهاردیبهشت ایرانیانارزش آفرین الوند (بدره سهام)ارگ هومناطمینان سهمامید سهمامین آویدامین سهمایران سهمایساتیس پویاایمن بورسبازار سهامبانک اقتصاد نوینبانک پاسارگادبانک آینده (تات)بانک تجارتبانک توسعه صادراتبانک رفاه کارگرانبانک سامانبانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)بانک صادرات ایرانبانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک ملتبانک ملی ایرانبانک کارآفرینبانک کشاورزیباهنربرهان سهندبهمنبهین پویابورس ابرازبورس بهگزینبورس بیمه ایرانبورسیرانپارس ایده بنیانبانک انصار(پارس گستر خبره)پارس نمودگرپارسیانپگاه یاوران نوینتأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)تدبیر گران فرداتدبیرگر سرمایهتوازن بازار (فلزات توازن)توسعه اندیشه داناتوسعه سرمایه دنیاتوسعه سهندتوسعه فرداتوسعه کشاورزیجهان سهمحافظخبرگان سهاماقتصاد بیداردنیای خبرهدنیای نوین”راهبرد سرمایه‌گذاریایران‌سهام”راهنمای سرمایه‌گذارانرضویساو آفرین (محک سهام صنایع)سپهر باستانستاره جنوبسرمایه گذاری ملیسرمایه و دانشسهام بارزسهام پژوهان شایانبانک خاورمیانه(سهام پویا)سهام گستران شرقسهم آذینسهم آشنابانک دی (سهم اندیش)سهم یارسی ولکسسیمابگونسیناشاخص سهامشهرصبا تأمین (کیمیا سهم)صبا جهادملل پویافارابی (عمران)فولاد مبنافیروزه آسیا (معین سهم)مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)مدبر آسیا (دهقانان خاور)مشاوران سهاممهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)مفیدمهرآفریننماد شاهداننهایت نگرنواندیشان بازار سرمایهکارآمدکالای خاورمیانهپیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)گنجینه سپهر پارتسایرنحوه آشنایی*موتورهای جستجو (گوگل، بینگ و غیره)معرفی دوستانپرسنل کارگزاریتلگراماینستاگرامسایت کارگزاری آگاهسایر

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [2, 1]) } ); نوشته نتایج برندگان مسابقه هفته سوم دی ماه ۱۳۹۶ اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

نتایج برندگان مسابقه هفته اول دی ماه ۱۳۹۶

آدرس مطلب : نتایج برندگان مسابقه هفته اول دی ماه ۱۳۹۶ در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته اول دی ماه ۱۳۹۶ از تاریخ ۳ لغایت ۸ دی ماه است. نتایج برندگان هفته اول دی ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته اول دی ماه ۱۳۹۶ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۱ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۴,۳۱۱ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح
تعداد شرکت کنندگان
دماوند
۱۸
سبلان
۴۰
دنا
۱۶۵
توچال
۳۸۶
تفتان
۴۹۱
سهند
۷۲۸
الوند
۷۷۲
بینالود
۶۴۰
رامند
۵۸۰
بیستون
۳۰۷
کاربر
۱۸۴
خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته اول دی ماه، در جدول زیر آمده است:
ردیف
سریال
عنوان
دسته بندی
تاریخ انتشار سوال
تاریخ انتشار پاسخ
امتیاز
 تعداد شرکت کنندگان
۱
۹۶۱۰۰۱۳
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۱۳۹۶/۱۰/۰۷
۷۵
۳۱۰۳
۲
۹۶۱۰۰۱۲
گواهی سپرده طلا
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۷۵
۳۴۶۰
۳
۹۶۱۰۰۱۱
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۷۵
۳۴۵۱
۴
۹۶۱۰۰۱۰
تحلیل تکنیکال
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۷۵
۳۱۴۰
۵
۹۶۱۰۰۰۹
کاهش سرمایه شرکت ها
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۷۵
۳۱۴۳
۶
۹۶۱۰۰۰۸
صرف سهام
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۷۵
۳۲۳۲
۷
۹۶۱۰۰۰۷
انواع روش‌ های سرمایه‌گذاری‌
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۷۵
۳۲۷۹
۸
۹۶۱۰۰۰۶
دانش مالی
عمومی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
۷۵
۳۰۷۲
۹
۹۶۱۰۰۰۳
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
جسورانه
۱۶۳۷
۱۰
۹۶۱۰۰۰۲
قیمت پایانی سهام شرکت شکلر
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
جسورانه
۱۵۱۸
۱۱
۹۶۱۰۰۰۱
قیمت پایانی سهام شرکت مس‌ شهید باهنر
تخصصی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
جسورانه
۱۵۶۵
اسامی برندگان هفته اول دی ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ تا ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ به شرح زیر است:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
 امتیاز
رتبه
جایزه امتیازی
۱
AA2222
رامند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۲
AA4185
توچال
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۳
AB7772
توچال
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۴
AC8216
توچال
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۵
AD5105
توچال
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۶
AD5451
سهند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۷
AD6905
بینالود
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۸
AE3877
توچال
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۹
AE9189
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۰
AF7229
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۱
AG9205
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۲
AH3474
سهند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۳
AH5608
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۴
AH5777
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۵
AH7160
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۶
AJ1798
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۷
AJ2164
الوند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۸
AJ7689
رامند
۲۰۷۶
۱
۲۰۷۶
۱۹
AA0758
رامند
۲۰۰۱
۲
۱۰۰۱
۲۰
AD8347
تفتان
۲۰۰۱
۲
۱۰۰۱
۲۱
AJ3668
بینالود
۲۰۰۱
۲
۱۰۰۱
۲۲
AE8286
سهند
۱۹۵۱
۳
۶۵۰
۲۳
AA0647
توچال
۱۹۲۶
۴
۴۸۲
۲۴
AG2740
بینالود
۱۸۷۶
۵
۳۷۵
۲۵
AD6434
توچال
۱۸۵۱
۶
۳۰۹
۲۶
AJ3301
رامند
۱۸۵۱
۶
۳۰۹
۲۷
AA0162
بینالود
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۲۸
AA1874
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۲۹
AA1875
دنا
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۰
AC8161
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۱
AD1687
توچال
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۲
AD3295
توچال
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۳
AD4946
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۴
AE4994
بینالود
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۵
AE6983
تفتان
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۶
AE8510
تفتان
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۷
AE9183
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۸
AF5695
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۳۹
AF6621
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۰
AF6939
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۱
AG2678
توچال
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۲
AG3311
دنا
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۳
AG3393
بینالود
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۴
AG3394
تفتان
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۵
AG6513
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۶
AG7810
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۷
AG8219
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۸
AG9483
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۴۹
AH0668
سهند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۰
AH2488
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۱
AH3429
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۲
AH4634
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۳
AH4654
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۴
AH4741
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۵
AH4747
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۶
AH4962
بینالود
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۷
AH5603
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۸
AH6770
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۵۹
AH6919
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۶۰
AH7043
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۶۱
AH9441
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۶۲
AH9843
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۶۳
AJ0169
الوند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۶۴
AJ4178
بینالود
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
۶۵
AJ6696
رامند
۱۶۳۸
۷
۲۳۴
با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.
ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟
کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*ایمیل
تلفن*استان / شهر / شهرستان*کارگزاری فعلی*انتخاب نکرده امآبانآبتین استاکآپاداناآتی ساز بازارآتیهآثلآراد ایرانیانآرمان تدبیر نقش جهانآرمون بورسآریا بورسآریا نوینآفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)آگاهاردیبهشت ایرانیانارزش آفرین الوند (بدره سهام)ارگ هومناطمینان سهمامید سهمامین آویدامین سهمایران سهمایساتیس پویاایمن بورسبازار سهامبانک اقتصاد نوینبانک پاسارگادبانک آینده (تات)بانک تجارتبانک توسعه صادراتبانک رفاه کارگرانبانک سامانبانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)بانک صادرات ایرانبانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک ملتبانک ملی ایرانبانک کارآفرینبانک کشاورزیباهنربرهان سهندبهمنبهین پویابورس ابرازبورس بهگزینبورس بیمه ایرانبورسیرانپارس ایده بنیانبانک انصار(پارس گستر خبره)پارس نمودگرپارسیانپگاه یاوران نوینتأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)تدبیر گران فرداتدبیرگر سرمایهتوازن بازار (فلزات توازن)توسعه اندیشه داناتوسعه سرمایه دنیاتوسعه سهندتوسعه فرداتوسعه کشاورزیجهان سهمحافظخبرگان سهاماقتصاد بیداردنیای خبرهدنیای نوین”راهبرد سرمایه‌گذاریایران‌سهام”راهنمای سرمایه‌گذارانرضویساو آفرین (محک سهام صنایع)سپهر باستانستاره جنوبسرمایه گذاری ملیسرمایه و دانشسهام بارزسهام پژوهان شایانبانک خاورمیانه(سهام پویا)سهام گستران شرقسهم آذینسهم آشنابانک دی (سهم اندیش)سهم یارسی ولکسسیمابگونسیناشاخص سهامشهرصبا تأمین (کیمیا سهم)صبا جهادملل پویافارابی (عمران)فولاد مبنافیروزه آسیا (معین سهم)مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)مدبر آسیا (دهقانان خاور)مشاوران سهاممهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)مفیدمهرآفریننماد شاهداننهایت نگرنواندیشان بازار سرمایهکارآمدکالای خاورمیانهپیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)گنجینه سپهر پارتسایرنحوه آشنایی*موتورهای جستجو (گوگل، بینگ و غیره)معرفی دوستانپرسنل کارگزاریتلگراماینستاگرامسایت کارگزاری آگاهسایر

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [2, 1]) } ); نوشته نتایج برندگان مسابقه هفته اول دی ماه ۱۳۹۶ اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۶

آدرس مطلب : نتایج برندگان مسابقه هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۶ در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۶ از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۴ آذر ماه است. نتایج برندگان هفته سوم آذر ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۶ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه،۱۰ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۳,۶۵۶ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:
سطح
تعداد شرکت کنندگان
دماوند
۱۸
سبلان
۴۰
دنا
۱۴۵
توچال
۳۷۷
تفتان
۴۴۵
سهند
۵۹۹
الوند
۶۸۱
بینالود
۵۷۵
رامند
۴۳۹
بیستون
۱۹۱
کاربر
۱۴۶
خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته سوم آذر ماه، در جدول زیر آمده است:
ردیف
سریال
عنوان
دسته بندی
تاریخ انتشارسوال
تاریخ انتشارپاسخ
امتیاز
 تعداد شرکت کنندگان
۱
۹۶۰۹۰۳۶
صورت‌ های مالی
عمومی
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
۷۵
۲۵۲۶
۲
۹۶۰۹۰۳۵
مفهوم صرف سهام
عمومی
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
۷۵
۲۶۵۲
۳
۹۶۰۹۰۳۳
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۷۵
۲۷۶۹
۴
۹۶۰۹۰۳۲
دانش بازار سرمایه
تخصصی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۱۰۰
۲۸۶۳
۵
۹۶۰۹۰۳۱
ویژگی های ارزش جایگزینی
عمومی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۷۵
۲۹۱۴
۶
۹۶۰۹۰۳۰
قوانین و مقررات بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۷۵
۲۸۳۱
۷
۹۶۰۹۰۲۹
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۷۵
۲۸۰۴
۸
۹۶۰۹۰۲۸
دانش بازار سرمایه
عمومی
۱۳۹۶/۰۹/۱۸
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۷۵
۲۸۷۲
۹
۹۶۰۹۰۲۷
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت کمباین‌ سازی‌ ایران‌
تخصصی
۱۳۹۶/۰۹/۱۸
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
جسورانه
۱۴۹۷
۱۰
۹۶۰۹۰۲۵
پیش بینی شاخص انتهای هفته
تخصصی
۱۳۹۶/۰۹/۱۸
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
جسورانه
۱۴۹۸
اسامی برندگان هفته سوم آذر ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ تا ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ به شرح زیر است:
ردیف
کد باشگاه
 سطح
 امتیاز
رتبه
جایزه امتیازی
۱
AE8354
سهند
۳۲۰۰
۱
۳۲۰۰
۲
AF8602
سهند
۳۲۰۰
۱
۳۲۰۰
۳
AA0078
سبلان
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۴
AA4185
تفتان
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۵
AA4197
دنا
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۶
AA4315
توچال
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۷
AC4370
سبلان
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۸
AC7660
سهند
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۹
AD5105
توچال
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۱۰
AF7023
دنا
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۱۱
AG7834
سهند
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۱۲
AH2568
الوند
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۱۳
AH4741
الوند
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۱۴
AH7464
الوند
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۱۵
AJ2095
بینالود
۱۹۸۵
۲
۹۹۳
۱۶
AE4994
بینالود
۱۹۱۳
۳
۶۳۸
۱۷
AA2518
توچال
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۱۸
AA3292
تفتان
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۱۹
AB9774
توچال
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۰
AC1110
توچال
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۱
AC4404
توچال
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۲
AC7430
سهند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۳
AC7869
توچال
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۴
AD9951
الوند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۵
AE5528
تفتان
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۶
AF9633
سهند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۷
AG4350
سهند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۸
AG7928
الوند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۲۹
AG8298
الوند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۳۰
AG8919
سهند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۳۱
AJ2260
الوند
۱۹۱۰
۴
۴۷۸
۳۲
AD6209
دنا
۱۸۸۵
۵
۳۷۷
۳۳
AF6621
سهند
۱۸۸۵
۵
۳۷۷
۳۴
AF6772
سهند
۱۸۸۵
۵
۳۷۷
۳۵
AG2311
سهند
۱۸۸۵
۵
۳۷۷
۳۶
AA0647
توچال
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۳۷
AA1271
دنا
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۳۸
AB8208
دماوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۳۹
AC4164
توچال
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۰
AC8161
بینالود
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۱
AD4946
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۲
AD5925
تفتان
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۳
AD9594
توچال
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۴
AE0753
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۵
AE7646
تفتان
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۶
AE8497
تفتان
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۷
AE9762
تفتان
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۸
AF0449
سبلان
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۴۹
AF1827
تفتان
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۰
AF5176
بینالود
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۱
AF6961
بینالود
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۲
AF7519
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۳
AF7522
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۴
AF8661
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۵
AF8835
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۶
AF8852
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۷
AF8854
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۸
AF8855
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۵۹
AF9481
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۰
AG2841
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۱
AG7779
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۲
AG7838
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۳
AG7922
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۴
AG8241
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۵
AG9483
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۶
AH1934
سهند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۷
AH3871
بینالود
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۸
AH5422
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۶۹
AH7163
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۰
AH7414
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۱
AH7459
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۲
AH8621
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۳
AH9789
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۴
AH9853
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۵
AJ0134
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۶
AJ0392
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۷
AJ1834
الوند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۸
AJ3198
رامند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
۷۹
AJ5201
رامند
۱۸۴۰
۶
۳۰۷
با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.
ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟
کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*ایمیل
تلفن*استان / شهر / شهرستان*کارگزاری فعلی*انتخاب نکرده امآبانآبتین استاکآپاداناآتی ساز بازارآتیهآثلآراد ایرانیانآرمان تدبیر نقش جهانآرمون بورسآریا بورسآریا نوینآفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)آگاهاردیبهشت ایرانیانارزش آفرین الوند (بدره سهام)ارگ هومناطمینان سهمامید سهمامین آویدامین سهمایران سهمایساتیس پویاایمن بورسبازار سهامبانک اقتصاد نوینبانک پاسارگادبانک آینده (تات)بانک تجارتبانک توسعه صادراتبانک رفاه کارگرانبانک سامانبانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)بانک صادرات ایرانبانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک ملتبانک ملی ایرانبانک کارآفرینبانک کشاورزیباهنربرهان سهندبهمنبهین پویابورس ابرازبورس بهگزینبورس بیمه ایرانبورسیرانپارس ایده بنیانبانک انصار(پارس گستر خبره)پارس نمودگرپارسیانپگاه یاوران نوینتأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)تدبیر گران فرداتدبیرگر سرمایهتوازن بازار (فلزات توازن)توسعه اندیشه داناتوسعه سرمایه دنیاتوسعه سهندتوسعه فرداتوسعه کشاورزیجهان سهمحافظخبرگان سهاماقتصاد بیداردنیای خبرهدنیای نوین”راهبرد سرمایه‌گذاریایران‌سهام”راهنمای سرمایه‌گذارانرضویساو آفرین (محک سهام صنایع)سپهر باستانستاره جنوبسرمایه گذاری ملیسرمایه و دانشسهام بارزسهام پژوهان شایانبانک خاورمیانه(سهام پویا)سهام گستران شرقسهم آذینسهم آشنابانک دی (سهم اندیش)سهم یارسی ولکسسیمابگونسیناشاخص سهامشهرصبا تأمین (کیمیا سهم)صبا جهادملل پویافارابی (عمران)فولاد مبنافیروزه آسیا (معین سهم)مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)مدبر آسیا (دهقانان خاور)مشاوران سهاممهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)مفیدمهرآفریننماد شاهداننهایت نگرنواندیشان بازار سرمایهکارآمدکالای خاورمیانهپیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)گنجینه سپهر پارتسایرنحوه آشنایی*موتورهای جستجو (گوگل، بینگ و غیره)معرفی دوستانپرسنل کارگزاریتلگراماینستاگرامسایت کارگزاری آگاهسایر

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [2, 1]) } ); نوشته نتایج برندگان مسابقه هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۶ اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico