۴ شرکت از بازار اول به دوم فرابورس منتقل شدند

بورس۷:
شرکت های بیمه دی در نماد «ودی» ، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در نماد «ثتران» ، شرکت سیمان سبزوار در نماد «سبزوار» ، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در نماد «وگستر» با از دست دادن معیارهای حضور در بازار اول فرابورس به بازار دوم فرابورس منتقل شدند .

نوشته ۴ شرکت از بازار اول به دوم فرابورس منتقل شدند اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس7. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico