تخفیف بیمه ثالث از ۱۰ به ۵ درصد کاهش یافت

بورس۷:
از ۱۷ بهمن ماه (سه شنبه اخیر) تخفیف عدم خسارت سالانه از ۱۰ به ۵ درصد کاهش یافته است ، البته همچنان حداکثر تخفیف همان ۷۰ درصد تخفیف پس از یک دوره ۱۴ ساله باقی مانده است .

این تغییرات براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث اعمال می‌شود.
اما بیمه شخص ثالث چیست؟
شخص ثالث:
کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند.
خسارت مالی:
به گزارش بورس۷ ، خسارت مالی عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)شخص ثالث.
هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.
به تعداد انواع اموال موجود ما باید کارشناس تربیت کنیم زیرا حوزه خسارتهای مالی بسیار گسترده است.
خسارت جانی:
منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان.
خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.
خسارت سرنشین:
بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است.(تبصره ۶ ماده ۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث)
سرنشین کیست؟
سرنشین فردی است که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه نامه،سرنشین تلقی می گردد.
 پایان پیام

نوشته تخفیف بیمه ثالث از ۱۰ به ۵ درصد کاهش یافت اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس7. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico