۴ شرکت از بازار اول به دوم فرابورس منتقل شدند

بورس۷:
شرکت های بیمه دی در نماد «ودی» ، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در نماد «ثتران» ، شرکت سیمان سبزوار در نماد «سبزوار» ، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در نماد «وگستر» با از دست دادن معیارهای حضور در بازار اول فرابورس به بازار دوم فرابورس منتقل شدند .

نوشته ۴ شرکت از بازار اول به دوم فرابورس منتقل شدند اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس7. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

فرصت آخر برای بیمه دی و قند شیروان

بورس۷:
شرکت های بیمه دی در نماد «ودی» و قند شیروان ، قوچان و بجنورد در نماد «قشیر» که در سنوات قبل مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت شده اند ظرف مدت ۲ سال مالی موفق به خروج از شمول این ماده نشده اند و فرابورس به این دو شرکت تا پایان سال مالی ۹۶ فرصت داده تا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند .
گفتنی است در صورت عدم خروج از شمول ماده ۱۴۱ این دو شرکت لغو پذیرش خواهند شد.

نوشته فرصت آخر برای بیمه دی و قند شیروان اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس7. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico