شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ۱۱۰۰ میلیارد تومانی می شود

بورس۷:
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در نماد «ونیکی» با افزایش سرمایه این شرکت از ۷۰۰ به ۱۱۰۰ میلیارد تومان (معادل ۵۷ درصد که ۲۱ درصد از محل مطالبات و آورده نقدی و ۳۶ درصد از محل سود انباشته ) موافقت کرده است. این افزایش سرمایه به جهت طی مراحل قانونی برای حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

نوشته شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ۱۱۰۰ میلیارد تومانی می شود اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس7. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico