نتایج برندگان مسابقه هفته اول اسفند ماه ۱۳۹۶

آدرس مطلب : نتایج برندگان مسابقه هفته اول اسفند ماه ۱۳۹۶ در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته اول اسفند ماه ۱۳۹۶ از تاریخ ۰۵ لغایت ۱۱ اسفند ماه است. نتایج برندگان هفته اول اسفند ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته اول اسفند ماه ۱۳۹۶ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۴,۲۲۶ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۲۰
سبلان ۴۶
دنا ۱۷۰
توچال ۳۹۵
تفتان ۴۵۸
سهند ۹۹۲
الوند ۸۰۱
بینالود ۵۶۱
رامند ۴۷۵
بیستون ۲۱۳
کاربر ۹۵

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته اول اسفند ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیف سریال عنوان دسته بندی تاریخ انتشار سوال تاریخ انتشار پاسخ  امتیاز  تعداد شرکت کنندگان
۱ ۹۶۱۲۰۱۷ نسبت های مالی عمومی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۷۵ ۲۶۰۹
۲ ۹۶۱۲۰۱۵ دانش مالی عمومی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۷۵ ۲۹۷۱
۳ ۹۶۱۲۰۱۴ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۷۵ ۳۰۸۸
۴ ۹۶۱۲۰۱۳ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۷۵ ۳۵۱۴
۵ ۹۶۱۲۰۱۲ مدیریت بدهی عمومی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۷۵ ۳۵۲۲
۶ ۹۶۱۲۰۱۱ دانش مالی تخصصی ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۰۰ ۳۰۰۲
۷ ۹۶۱۲۰۱۰ دانش بازار سرمایه تخصصی ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۰۰ ۳۴۹۵
۸ ۹۶۱۲۰۰۹ دانش مالی عمومی ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۷۵ ۳۵۶۷
۹ ۹۶۱۲۰۰۸ دانش مالی عمومی ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۷۵ ۳۴۳۲
۱۰ ۹۶۱۲۰۰۷ پیش بینی شاخص انتهای هفته تخصصی ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ جسورانه ۱۸۵۴
۱۱ ۹۶۱۲۰۰۴ پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت معدنی‌وصنعتی‌چادرملو‌ تخصصی ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ جسورانه ۱۸۱۵
۱۲ ۹۶۱۲۰۰۳ پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت وسعه حمل و نقل ریلی پارسیان‌ تخصصی ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ جسورانه ۱۸۱۰

اسامی برندگان هفته اول اسفند ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ به شرح زیر است:

ردیف کد باشگاه  سطح  امتیاز رتبه جایزه امتیازی
۱ AE1497 الوند ۲۰۹۴ ۱ ۲۰۹۴
۲ AE1551 تفتان ۲۰۹۴ ۱ ۲۰۹۴
۳ AG7923 سهند ۲۰۹۴ ۱ ۲۰۹۴
۴ AJ7708 الوند ۲۰۹۴ ۱ ۲۰۹۴
۵ AK0847 بینالود ۲۰۹۴ ۱ ۲۰۹۴
۶ AK4596 رامند ۲۰۹۴ ۱ ۲۰۹۴
۷ AA3977 سبلان ۲۰۱۹ ۱ ۲۰۱۹
۸ AA4478 تفتان ۱۹۴۴ ۲ ۹۷۲
۹ AH9872 سهند ۱۹۲۶ ۳ ۶۴۲
۱۰ AJ0481 سهند ۱۹۱۹ ۴ ۴۸۰
۱۱ AD0866 توچال ۱۸۶۹ ۵ ۳۷۴
۱۲ AJ0539 سهند ۱۸۶۹ ۵ ۳۷۴
۱۳ AJ2176 سهند ۱۸۶۹ ۵ ۳۷۴
۱۴ AJ2178 سهند ۱۸۶۹ ۵ ۳۷۴
۱۵ AA0078 دماوند ۱۸۲۸ ۶ ۳۰۵
۱۶ AA0390 الوند ۱۸۲۸ ۶ ۳۰۵
۱۷ AD5104 توچال ۱۸۲۸ ۶ ۳۰۵
۱۸ AE0439 تفتان ۱۸۲۸ ۶ ۳۰۵
۱۹ AE5513 بینالود ۱۸۲۸ ۶ ۳۰۵
۲۰ AF2290 رامند ۱۸۲۸ ۶ ۳۰۵
۲۱ AF2293 تفتان ۱۸۲۸ ۶ ۳۰۵
۲۲ AF2295 تفتان ۱۸۲۸ ۶ ۳۰۵
۲۳ AF3024 رامند ۱۸۲۸ ۶ ۳۰۵
۲۴ AF3025 الوند ۱۸۲۸ ۶ ۳۰۵
۲۵ AG6513 سهند ۱۸۲۸ ۶ ۳۰۵
۲۶ AJ3888 الوند ۱۸۲۸ ۶ ۳۰۵
۲۷ AJ5512 سهند ۱۸۲۸ ۶ ۳۰۵
۲۸ AJ8652 بینالود ۱۸۲۸ ۶ ۳۰۵
۲۹ AD4946 سهند ۱۷۸۹ ۷ ۲۵۶
۳۰ AE8351 سهند ۱۷۸۹ ۷ ۲۵۶
۳۱ AE8551 تفتان ۱۷۸۹ ۷ ۲۵۶
۳۲ AE8552 تفتان ۱۷۸۹ ۷ ۲۵۶
۳۳ AG9205 سهند ۱۷۸۹ ۷ ۲۵۶
۳۴ AH3535 الوند ۱۷۸۹ ۷ ۲۵۶
۳۵ AJ8412 الوند ۱۷۸۹ ۷ ۲۵۶
۳۶ AJ9117 بینالود ۱۷۸۹ ۷ ۲۵۶
۳۷ AA2135 دماوند ۱۷۵۳ ۸ ۲۱۹
۳۸ AA4197 دنا ۱۷۵۳ ۸ ۲۱۹
۳۹ AE6967 تفتان ۱۷۱۴ ۹ ۱۹۰
۴۰ AD4167 دنا ۱۶۷۸ ۱۰ ۱۶۸
۴۱ AK4514 رامند ۱۶۷۸ ۱۰ ۱۶۸
۴۲ AA5921 تفتان ۱۶۵۳ ۱۱ ۱۵۰
۴۳ AE6559 سهند ۱۶۵۳ ۱۱ ۱۵۰
۴۴ AJ8874 بینالود ۱۶۵۳ ۱۱ ۱۵۰
۴۵ AK2481 بینالود ۱۶۵۳ ۱۱ ۱۵۰
۴۶ AA2376 توچال ۱۶۳۹ ۱۲ ۱۳۷
۴۷ AB6240 تفتان ۱۶۱۴ ۱۳ ۱۲۴
۴۸ AF3031 رامند ۱۶۱۴ ۱۳ ۱۲۴
۴۹ AA0190 دماوند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۵۰ AA1873 رامند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۵۱ AA3965 توچال ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۵۲ AE0753 تفتان ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۵۳ AE1019 بینالود ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۵۴ AE1463 الوند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۵۵ AE1504 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۵۶ AE6081 توچال ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۵۷ AE8339 تفتان ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۵۸ AE8558 الوند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۵۹ AE8865 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۶۰ AF0449 سبلان ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۶۱ AF5605 تفتان ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۶۲ AF5693 تفتان ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۶۳ AF5695 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۶۴ AF7519 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۶۵ AF7522 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۶۶ AF8598 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۶۷ AF8661 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۶۸ AF8706 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۶۹ AF8835 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۷۰ AF8852 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۷۱ AF8854 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۷۲ AF8855 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۷۳ AF9339 الوند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۷۴ AG2173 الوند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۷۵ AG2841 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۷۶ AG7919 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۷۷ AH0668 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۷۸ AH2956 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۷۹ AH3834 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۸۰ AH6767 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۸۱ AH6919 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۸۲ AH9108 رامند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۸۳ AH9853 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۸۴ AJ0169 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۸۵ AJ4194 سهند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۸۶ AJ4200 الوند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۸۷ AJ5540 الوند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۸۸ AJ7399 بینالود ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۸۹ AJ8663 بینالود ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۹۰ AJ8841 بینالود ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۹۱ AJ8963 بینالود ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۹۲ AJ9324 الوند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۹۳ AK0190 بینالود ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۹۴ AK0991 بینالود ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۹۵ AK1799 رامند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۹۶ AK2352 رامند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۹۷ AK3617 رامند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۹۸ AK5291 بیستون ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۹۹ AK5296 رامند ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹
۱۰۰ AK5297 بیستون ۱۵۲۳ ۱۴ ۱۰۹

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت کاری آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نوشته نتایج برندگان مسابقه هفته اول اسفند ماه ۱۳۹۶ اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico